Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Управление закупками и планирование запасов материалов на производственном предприятии (Tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimine ja varude juhtimine)

01.01.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

199 €+km
Lektor

Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta omab praktilisi juhtimiskogemusi keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall ja Tehnoloogia Arenduskeskuses IMECC. Alustanud tootearendaja konstruktorina, juhtinud tootmisettevõtte toote- ja tehnoloogiaarendusega seotud tegevust ning vastutanud ettevõtte IT arenduse eest. Tema töö on alati olnud seotus toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga.Hariduselt on Jaak masinaehituse insener, ta on lõpetanud Dresdeni Tehnikaülikooli ja omandanud ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikoolis ja täiendanud oma teadmis. Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppes. Tema töö on alati olnud seotud toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga. Koolitajana alustas ta tegutsemist lisaks oma põhitööle 2002. aastal Audentese Ülikoolis. Täna tegutseb Jaak tootmise valdkonna koolitaja ja konsultandina Äripäeva Akadeemias, TTÜ Avatud Ülikoolis ja jagab oma teadmist ka üliõpilastele Tallinna Tehnikaülikoolis. Senistele teadmistele ja kogemustele tuginedes on Jaak läbi viinud tootmise juhtimise ja planeerimise alaseid koolitusi paljudes erineva tegevusvaldkonna ettevõtetes. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

NB! Registreerudes ka koolitusele "Ettevõtte tootmistegevuse planeerimine ja eesmärgipärane juhtimine", siis saate mõlemalt soodustust 10%. Koolitused leiate seotud koolituste alt lehekülje lõpus.

Целью обучения: Является упорядочить и систематизировать существующие знания участников посредством теоретических положений, предложить методики и модели поведения для решения вопросов, возникающих в сфере управления закупками, а также предоставить новые знания и опыт.

Для кого предусмотрено обучение: Для руководителей по закупкам, заведующих складом, производственных руководителей, руководителей по логистике, к рабочим задачам которых относится деятельность, связанная с управлением закупками.

Содержание обучения:

Производственное предприятие в меняющейся коммерческой среде

 • Создание ценностей, цепочка ценностей;

 • Решения в сфере управления и уровни принятия решений

Принципы и задачи управления закупками

 • Организация, структура и процессы предприятия

Понятие, суть и общая концепция логистики

 • Логистика поставок

 • Производственная логистика

 • Supply Chain Management (SCM) – Управление цепочкой поставок

Планирование потребности в материалах

 • Обусловленный программой спрос;

 • Анализ ABC;

 • Определение обусловленного потреблением спроса;

 • Прогнозирование

- Временной горизонт прогнозирования;
- Виды и плотность прогнозов;
- Методы прогнозирования;
- Применение временного ряда при прогнозировании спроса;
- Точность, обратная связь и интенсивность прогнозирования

Управление запасами материалов

 • Планирование запасов

- Необходимость запасов, виды запасов;
- Стратегия запасов, пополнение запасов

 • JIT, KANBAN;

 • Управление запасами

- Количественное, обусловленное ценностью

Закупка материала

 • Исследования рынка закупок;

 • Планирование закупок

-     Принципы деятельности по закупкам;
-     Размер экономически обоснованного заказа

 • Осуществление деятельности по закупкам;

 • Проверка закупок

В результате обучения:

Участник

 • будет лучше понимать связи, от которых зависит результативная деятельность предприятия в сфере управления закупками;

 • изучит методы и модели управления закупками, которые можно использовать в повседневной работе

Организация

 • получит более эффективный процесс организации закупок с партнерами, снабжения производства материалами и распределения готовой продукции

Объем учебной работы: 8 академических часов аудиторной работы (1 день обучения)

Методика: Лекции сменяются групповыми работами, обсуждениями, практическими заданиями и анализом примеров

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena.
 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Registreerudes ka koolitusele "Ettevõtte tootmistegevuse planeerimine ja eesmärgipärane juhtimine", siis saate mõlemalt soodustust 10%. Koolitused leiate seotud koolituste alt lehekülje lõpus.