Juunika Koolitus on välja töötanud uuendusliku digitaalse järelõppe abilise SOPHIA.

 • Sophia aitab oluliselt koolituste tõhustust tõsta!
 • Sophia annab koolitusel osalejatele peale koolituse lõppu väikese ajaperioodi jooksul mõned lihtsad ülesanded.
 • Osalejad saavad neid lahendada endale sobival ajal arvutis või nutiseadmes.
 • Peale lahendamist näitab Sophia neile ka võimalikku õiget lahendust või lahenduskäiku.

Selline kiire tagasisidetsükkel aitab koolitusel õpitut paremini meeles hoida ja tööellu juurutada.

Juunika Koolitus on lisamas järk järgult Sophia kasutamise võimalust kõigile oma koolitustele.

Kui soovid Sophiaga lähemalt tutvust teha või hinnapakkumust küsida, võta meiega ühendust!

Üle 20 aasta koolitamiskogemust

Juunika meeskonna missioon

Juunika Koolituse eesmärgiks on pikaajalise professionaalse partnerina toetada ja innustada spetsialistide, juhtide ning organisatsioonide pidevat arengut. Meil on soov ja suutlikkus pidada kliendiga koolituse kavandamisel sisulist dialoogi, mis viib mõlema vajaduste väljaselgitamisele ning rahulolule. Koolitaja valikul on kasulik hinnata koolitajat kui organisatsiooni võimalikku arenduspartnerit.

Hea arenduspartnerina oleme eneses ja oma pakutavas kindlad ning samas mõistvad kliendi eripära ja põhjendatud soovide suhtes.

01

Ohutu töökoht

 • Terve töötaja
 • Riskide maandamine
 • Vähem tööõnnetusi
 • Vastavus seadusele
 • Ohutuskoolitused
 • Riskianalüüsid
 • Töökeskkonna audit
 • Vajaliku dokumentatsiooni koostamine
02

Motiveeritud meeskond

 • Õnnelik töötaja
 • Suurem tootlikkus
 • Väiksem tööjõuvoolavus
 • Lai valik koolitusi spetsialistidele ja juhtidele
 • Koolitus- ja õppereisid
 • Parem organisatsioonikultuur
03

Ärieesmärkide saavutamine

 • Käibe ja kasumi kasv
 • Uute turgude käivitamine
 • Kiirem organisatsiooni ja meeskonna areng
 • Koolitusvajaduse kaardistamine
 • Tegevusplaani koostamine ja elluviimine
 • Coaching managers and teams
04

Professionaalne partnerlus

 • Uuenduslike lahenduste juurutamine
 • Pikaajaline koostöö
 • Kiire, sujuv ja kvaliteetne korraldus ning klienditeenindus
 • Paindlik ja personaalne lähenemine
 • Iseteenindus ja koolituste halduskeskkond

Miks valida Juunika Koolitus?

 • Oleme üks suuremaid täiendkoolitusi pakkuvaid eraasutusi Eestis. Meil on üle 20 aasta edukat koolitamiskogemust. 2017. ja 2018. aastal oli meie panus elukestvasse õppesse üle 17000 inimese koolitamine.
 • Meie koolitused toimuvad regulaarselt kõikides maakondades. Sobime koolituspartneriks nii väikestele kui ka suurematele ettevõtetele, mis tegutsevad üle terve Eesti.
 • Reageerime kiirelt seadusandluses, majanduses ja ühiskonnas toimuvale ning pakume Sulle koolitusi aktuaalsetel teemadel.
 • Koolituse planeerimisel lähtume alati kliendi vajadustest ja soovidest, et kokku panna just Sulle parim koolitus. Meile on väga oluline kliendi rahulolu ja tagasiside. Meie meeskond püüab alati enda koolitusi veel paremaks teha.
 • Meil on välja kujunenud üle-eestiline koolitajate võrgustik. Meie koolitajad on oma ala eksperdid ja neil on pikk praktiline kogemus, nad oskavad õpitava materjali teha Sulle selgeks eluliste näidete abil.
 • We conduct trainings in Estonian, Russian, Finnish and English.