Sihtgrupp

Esmatasandi ja keskastme juhid, kellel on juba olemas mõningane juhtimiskogemus ning kes soovivad saada teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks. Spetsialistid, kellel on oma töös vaja juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi.

Koolitajad

Veiko Värk
Veiko Värk

Eesmärk

Võimaldada juhtidel juurde saada praktilisi teadmisi, oskusi ja kogemusi õppekavas toodud valdkondades ning omavahel kogemusi vahetada ja seeläbi tõhusalt arendada enda juhtimisoskusi. Oluliseks eesmärgiks on arendada praktilisi inimeste juhtimise oskusi ning neid täiustada.

Käsitletavad teemad

  1. SUHTLEMINE PINGELISTES OLUKORDADES

  Missugune juht on hea läbirääkija? Millised on juhi võimalikud konflikti lahendamise strateegiad ja mille alusel kõige sobivam valida? Missugused on võitluslike ja koostööle suunatud läbirääkimiste strateegiad ja taktikad? Missugused on läbirääkimiste peamised etapid? Kuidas saab juht seista tulemuslikult enda vajaduste eest viisil, mis säilitab ka head suhted?

  2. KEERULISTE VESTLUSTE ETTEVALMISTAMINE

  Millega tuleb juhil arvestada keeruliste vestluste ettevalmistamisel? Missugused on läbirääkimiste osalejate võimalikud huvid ning kuidas juht saab need enda kasuks tööle panna? Kuidas on juhil võimalik analüüsida enda ja vastaspoole vajadusi ja huvisid? Millega tasub juhil arvestada alternatiivide hindamisel ja piiride määramisel? Praktilised harjutused keeruliste vestluste ettevalmistamiseks.

  3. LÄBIRÄÄKIMISTE LÄBIVIIMINE

  Millega tasub juhil arvestada argumenteerimisel läbirääkimistel? Milliseid läbirääkimistehnikaid ning millal saab juht kasutada, et saavutada soovitud tulemused? Kuidas on juhil võimalik saavutada läbirääkimistel võit-võit (win-win) tulemust, millega kõik osalejad on rahul? Kuidas saab juht lahendada keerulisi olukordi läbirääkimisel? Praktilised harjutused läbirääkimiste läbiviimiseks.

 • Tegemist ei ole teoreetilise loenguga, vaid praktilise workshop´iga, milles keskendutakse kõige olulisematele teemadele ja probleemidele, millega juhid enda igapäevatöös kokku puutuvad, eesmärgiga süvendada juhtide oskusi nendega edukalt hakkama saada. Selleks tehakse iga teema juures praktilisi harjutusi uute teadmiste ja sobivate töövahendite efektiivseks rakendamiseks.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Orienteerub konflikti lahendamise strateegiates ja selles, mille alusel valida sobivaim
 • Teab, kuidas on võimalik keerulisteks vestlusteks põhjalikult ette valmistada
 • Tunneb peamisi aspekte, millele on vaja läbirääkimisi läbi viies tähelepanu pöörata

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

8 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne teooriakoolitus põimituna praktiliste ülesannetega, õppematerjalid ja kohvipaus

NB! Osalejatele edastatakse aegsasti enne koolitust lühike ankeet. Eesmärgiks, et koolitajal oleks võimalik aegsasti arvestada osalejate olulisemate vajadustega ja võimalusel koolituse sisu vastavalt kohandada. Vastamine on vabatahtlik.

Vali sobiv koolituse aeg

22. mai 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
299€ +km
13. mai 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
299€ +km

Tagasiside