Juunika Koolitus on välja arendamas koolituste halduse infosüsteemi, enda protsesside automatiseerimiseks ja platvormi ekspordiks.

Projekti teostatakse koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Projekti tulemuseks on piloteeritav lahendus, mida on võimalik edasi arendada ekspordiks.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Toetuse summa on kuni  27 300,00 EUR.