Sihtgrupp

B2B müügiesindajad-müügikonsultandid, B2B müügiüksuste juhid, ettevõtete kõigi tasemete juhid

Koolitajad

Tanel Tammemäe
Tanel Tammemäe

Eesmärk

Koolituse eesmärk on teha sissejuhatus müügijuhtimise ja müügiorganisatsiooni ülesehitamiseks organisatsioonis - müük ei ole grupp müügiinimesi, vaid mitmekihiline organisatsioon ettevõtte sees, koos protsesside, süsteemide ja erinevate rollidega. Koolitusel keskendutakse sellele, kuidas müüki planeerida, kuidas müügi edukust tõsta, kuidas müüki monitoorida ja anda osalejatele hulk müügijuhtimise kasulikke ning praktilisi tööriistu. Koolitus on praktilise suunitlusega. Tublimad osalejad on koolituse käigus suutnud läbi töötada enda ettevõtte olukorra ja koostada esmased plaanid.

Käsitletavad teemad

 • Müügi ja B2B müügi roll ettevõttes
 • B2B müügitulemust mõjutavad tegurid
 • Müügitulemuse komponendid ja nende hindamine
 • Peamised B2B müügiprotsessid ja nende etapid
 • B2B müügitöö planeerimise põhimõtted ja monitooring
 • B2B müügi „tööriistakast“

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab B2B müügi rolli ettevõttes
 • Teab müügi edukust mõjutavaid tegureid
 • On kursis põhiliste B2B müügiprotsesside ja nende etappidega
 • Oskab müüki planeerida ja monitoorida
 • Tunneb kasulikke müügijuhtimise tööriistu
 • Oskab analüüsida enda ettevõtte müügiorganisatsiooni ja müügijuhtimise olukorda
 • Oskab koostada esmast müügijuhtimise arenguplaani

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

8 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne teooriakoolitus , õppematerjalid ja kohvipaus

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside