Täiskasvanute koolitamist alustasime 1997. aastal Tartus. Alguses tegutsesime FIE-na, 2002. aastal loodi osaühing Juunika Koolitus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti. Pakume erinevaid töökeskkonna, ohutus- ja ametikoolitusi, koolitusi haridusasutustele ja raamatupidajatele, enesearengu- ja juhtimisalaseid koolitusi.

Juunika Koolitus kuulub Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liitu, mis toetab Eesti täiskasvanute koolituse arendamist ja kättesaadavuse tagamist ning aitab kaasa Eesti koolitusfirmade arenguks soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisele.

Üle 20 aasta koolitamiskogemust

Juunika meeskonna missioon

Juunika Koolituse eesmärgiks on pikaajalise professionaalse partnerina toetada ja innustada spetsialistide, juhtide ning organisatsioonide pidevat arengut. Meil on soov ja suutlikkus pidada kliendiga koolituse kavandamisel sisulist dialoogi, mis viib mõlema vajaduste väljaselgitamisele ning rahulolule. Koolitaja valikul on kasulik hinnata koolitajat kui organisatsiooni võimalikku arenduspartnerit.

Hea arenduspartnerina oleme eneses ja oma pakutavas kindlad ning samas mõistvad kliendi eripära ja põhjendatud soovide suhtes.

01

Ohutu töökoht

 • Terve töötaja
 • Riskide maandamine
 • Vähem tööõnnetusi
 • Vastavus seadusele
 • Ohutuskoolitused
 • Riskianalüüsid
 • Töökeskkonna audit
 • Vajaliku dokumentatsiooni koostamine
02

Motiveeritud meeskond

 • Õnnelik töötaja
 • Suurem tootlikkus
 • Väiksem tööjõuvoolavus
 • Lai valik koolitusi spetsialistidele ja juhtidele
 • Koolitus- ja õppereisid
 • Parem organisatsioonikultuur
03

Ärieesmärkide saavutamine

 • Käibe ja kasumi kasv
 • Uute turgude käivitamine
 • Kiirem organisatsiooni ja meeskonna areng
 • Koolitusvajaduse kaardistamine
 • Tegevusplaani koostamine ja elluviimine
 • Coaching managers and teams
04

Professionaalne partnerlus

 • Uuenduslike lahenduste juurutamine
 • Pikaajaline koostöö
 • Kiire, sujuv ja kvaliteetne korraldus ning klienditeenindus
 • Paindlik ja personaalne lähenemine
 • Iseteenindus ja koolituste halduskeskkond

Miks valida Juunika Koolitus?

 • Oleme üks suuremaid täiendkoolitusi pakkuvaid eraasutusi Eestis. Meil on üle 20 aasta edukat koolitamiskogemust. 2017. ja 2018. aastal oli meie panus elukestvasse õppesse üle 17000 inimese koolitamine.
 • Meie koolitused toimuvad regulaarselt kõikides maakondades. Sobime koolituspartneriks nii väikestele kui ka suurematele ettevõtetele, mis tegutsevad üle terve Eesti.
 • Reageerime kiirelt seadusandluses, majanduses ja ühiskonnas toimuvale ning pakume Sulle koolitusi aktuaalsetel teemadel.
 • Koolituse planeerimisel lähtume alati kliendi vajadustest ja soovidest, et kokku panna just Sulle parim koolitus. Meile on väga oluline kliendi rahulolu ja tagasiside. Meie meeskond püüab alati enda koolitusi veel paremaks teha.
 • Meil on välja kujunenud üle-eestiline koolitajate võrgustik. Meie koolitajad on oma ala eksperdid ja neil on pikk praktiline kogemus, nad oskavad õpitava materjali teha Sulle selgeks eluliste näidete abil.
 • We conduct trainings in Estonian, Russian, Finnish and English.