Sihtgrupp

Koolitus on suunatud tootmisjuhtidele ja planeerijatele, kes on seotud ettevõtte materjalimajanduse planeerimise, tootmislogistikaga ja tarneahela koostöö korraldamisega. Kindlasti on koolitus vajalik esmatasandijuhtidele, kes tegelevad otseselt materjalide planeerimise, varude juhtimise ja sisseostu korraldamisega tootmisettevõttes. Kasuks tuleb koolitus ka tootmisettevõtete keskastme juhtidele, kes on seotud ettevõtte tootmistegevusega ja soovivad saada ülevaadet tootmistegevuse eesmärgipärase ja protsessipõhise juhtimise põhimõtetest.

Koolitajad

Jaak Lavin
Jaak Lavin

Hübriidkoolitus (klass + online)

Tallinn, Karamelli 2
(7. korrus)

või Online

Koolituse käigus lähtutakse tootmisettevõtte materjalimajanduse korraldamise erinevatest aspektidest ja pakutakse välja erinevaid meetodeid ning mudeleid materjalivarude optimeerimiseks. Koolitusel lahendatakse praktilisi optimeerimisülesandeid, mis aitavad paremini mõista erinevate meetodite olemust. Selline lähenemine annab ülevaate materjalivarude optimeerimise erinevatest võimalustest ja aitab ettevõttel valida ettevõtte tegevusega kõige paremini sobiv materjalivarude tagamise strateegia. Koolituse käigus pakume läbi teooria ja praktiliste ülesannete meetodeid ja mudeleid nendele küsimuste efektiivsemaks lahendamiseks.

Eesmärk

Anda osalejatele praktilisi teadmisi tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimises ja tootmislogistika ning tarneahela koostöö põhitõdedest. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, mis on seotud näidetega Eesti ettevõtete praktikast. Koolitus aitab paremini mõista tootmislogistika rolli ning seoseid tootmisettevõtte tootmistegevuse ja materjalivajaduse planeerimise vahel.

Käsitletavad teemad

 • Tarneahela koostöö ja tootmislogistika eesmärgid ja ülesanded
 • Väärtusahela dünaamika

 • Materjalivajaduse planeerimine
 • Sõltuv ja sõltumatu nõudlus; Tootmisprogrammist lähtuv materjalide planeerimine; Tarbimisest lähtuv materjalivajadus

 • Materjalivarude juhtimine
 • Materjalivarude liigid; Varude täiendamise erinevad põhimõtted; Materjalide transport; Võrkplaneerimine

 • Tarneahela koostöö
 • Tarneahela juhtimise erinevad mudelid ja meetodid

 • Ostutegevuse korraldamine
 • Materjalide sisseostu organiseerimine; Ostuturi uuringud; Tarnijate hindamine

  Ettevõttele annab koolitus paremate teadmistega tootmisjuhi, kes tunneb ettevõtte tootmistegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tootlikumaks, efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Osaleja saab tervikliku arusaamise tootmisettevõtte toomislogistika ja materjalivajaduse planeerimise erinevatest eesmärkidest, ülesannetest ja aspektidest tootmisettevõttes
 • Õpib tundma materjalimajanduse ning tootmislogistika teiste aspektide eesmärgipärase planeerimise ja juhtimise praktilise mudeleid ning meetodeid
 • Oskab neid mudeleid rakendada oma ettevõtte efektiivsuse ja konkurentsivõime tõstmiseks
 • Saab ülevaate tootmise planeerimise ja tootmistegevuse korraldamise erinevatest mudelitest ja meetodites

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

8 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne koolitus põimitud praktiliste ülesannetega, õppematerjalid ja kohvipaus

Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena, mille puhul arvestame Teie soove, vajadusi ja ettevõtte spetsiifikat. Viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside