Sihtgrupp

raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmed, audiitorid jt, kes puutuvad kokku raamatupidamise aastaaruande koostamisega

Koolitajad

Toomas Villems
Toomas Villems

Eesmärk

Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2022. a majandusaasta aastaaruande koostamiseks. Käsitleda aktuaalseid teemasid seoses kriiside mõjuga ehk tegevuse jätkuvuse printsiip. Juhtida tähelepanu raamatupidamise keerukamatele ja mitterutiinsema iseloomuga teemadele, sh likvideerimisaruanded, omakapitali väljamaksed, eraldised. Välja tuua eesootavad Äriregistri seaduse muudatused.

Käsitletavad teemad

  Tegevuse jätkuvuse printsiip ja sellega seonduvad riskitegurid;

  Raamatupidamislikud hinnangud ja nende kajastamine raamatupidamisarvestuses;

  Väljamaksed omakapitalist ja nende kajastamine raamatupidamisarvestuses;

  Uus Äriregistri seadus ja plaanitavad uuendused e-äriregistri aruandluskeskkonnas;

  Likvideerimisaruannete koostamine;

  Mida teha siis kui seaduses ja Raamatupidamise toimkonna juhendites puudub mõne arvestusvaldkonna käsitlus;

  Aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuetest;

  Ülevaade enamlevinud vigadest aastaaruannete koostamisel

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Omab vajalikke teadmisi raamatupidamise aastaaruande koostamiseks
 • Oskab paremini oma tegevusi koordineerida ja plaanida, et aruanne korrektselt valmis saada
 • Saab aru raamatupidaja ja ettevõtte juhatuse vastutusest raamatupidamise aastaaruande koostamisel
 • Oskab teostada omakapitali väljamakseid, neid maksustada
 • On kursis Äriregistri seaduse jõustuvate muudatustega

Koolituse kestus

Online koolitus 6 ak t

Hind sisaldab

Online koolitus, elektroonilised õppematerjalid, elektrooniline tõend

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside

Veel koolitusi sarnasel teemal

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus