Koolitajad

Toomas Villems
Toomas Villems

Sihtgrupp

raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmed, audiitorid jt, kes puutuvad kokku raamatupidamise aastaaruande koostamisega

Eesmärk

Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2021. a majandusaasta aastaaruande koostamiseks. Käsitleda aktuaalseid teemasid seoses COVID-19 mõjuga. Juhtida tähelepanu raamatupidamise keerukamatele ja mitterutiinsema iseloomuga teemadele, sh likvideerimisaruanded, omakapitali väljamaksed, erisoodustuste maksustamine.

Käsitletavad teemad

 • Ülevaade aktuaalsetest raamatupidamisarvestust ja raamatupidamise aastaaruande koostamist puudutavatest teemadest
 • Tegevuse jätkuvus ja sellega seonduvad riskitegurid
 • Varade kaetava väärtuse testid (põhivara, kinnisvarainvesteeringud, finantsinvesteeringud), võimalikud varade allahindlused ja nende kajastamine raamatupidamisarvestuses
 • Raamatupidamislikud hinnangud ja nende kajastamine raamatupidamisarvestuses
 • Eraldised sh. töösuhte lõpetamise hüvitised
 • Enamlevinud vead aastaaruannete koostamisel
 • Väljamaksed omakapitalist, nende kajastamine raamatupidamisarvestuses ja maksustamine
 • Kõik oluline erisoodustustest

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Omab vajalikke teadmisi raamatupidamise aastaaruande koostamiseks
 • Oskab paremini oma tegevusi koordineerida ja plaanida, et aruanne korrektselt valmis saada
 • Saab aru raamatupidaja ja ettevõtte juhatuse vastutusest raamatupidamise aastaaruande koostamisel
 • Oskab teostada omakapotali väljamakseid, neid maksustada
 • Teab erisoodustuste maksustamise põhimõtteid

Koolituse kestus

Online koolitus 6 ak t

Hind sisaldab

Online koolitus, elektroonilised õppematerjalid, elektrooniline tõend

Tagasiside

Rohkem koolitusi

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus