Sihtgrupp

raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmed, audiitorid jt, kes puutuvad kokku raamatupidamise aastaaruande koostamisega

Koolitajad

Toomas Villems
Toomas Villems

Eesmärk

Anda ülevaade raamatupidamise aastaaruande koostamisega seonduvatest aktuaalsetest teemadest praktiliste näidete varal. Juhtida tähelepanu raamatupidamise keerukamatele ja mitterutiinsema iseloomuga teemadele, sh raamatupidamislikud hinnangud, eraldised, omakapitali väljamaksed. Lisaks anda ülevaade olulisematest eelseisvatest maksuseaduste muudatustest

Käsitletavad teemad

  Ülevaade aktuaalsetest raamatupidamisarvestust ja raamatupidamise aastaaruande koostamist puudutavatest teemadest

  Raamatupidamislikud hinnangud (nõuete ja varade allahindluse ning eraldiste moodustamise vajaduse tuvastamine) ja nende kajastamine raamatupidamisarvestuses

  Varade ja kohustiste klassifitseerimise nõuded

  Tegevuse jätkuvus

  Mida ette võtta kui netovara ei vasta Äriseadustiku nõuetele

  Audiitorkontrolli kohustuslikkuse nõuded

  Aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva informatsiooni nõuded

  Ülevaade enamlevinud vigadest aastaaruannete koostamisel

  Ülevaade eelseisvatest käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muudatustest

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Omab vajalikke teadmisi raamatupidamise aastaaruande koostamiseks
 • Oskab paremini oma tegevusi koordineerida ja plaanida, et aruanne korrektselt valmis saada
 • Saab aru raamatupidaja ja ettevõtte juhatuse vastutusest raamatupidamise aastaaruande koostamisel
 • On kursis maksuseaduste muudatustega

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

Koolitus 6 ak t

Hind sisaldab

koolitus, elektroonilised õppematerjalid, elektrooniline tõend

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside

Veel koolitusi sarnasel teemal

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus