Sihtgrupp

B2B müügiesindajad-müügikonsultandid, B2B müügiüksuste juhid, ettevõtete kõigi tasemete juhid

Koolitajad

Tanel Tammemäe
Tanel Tammemäe

Eesmärk

Koolituse eesmärk on aidata süsteemse müügijuhtimise abil ettevõtte äritulemusi kasvatada. Koolitusel keskendutakse B2B müügiks vajalikule analüüsile - müügitoru, müügi finantsnäitajate ja toote- või teenusteportfelli analüüs. Samuti selgitatakse, kuidas kliendiandmebaasi kvaliteeti ja klientide ostupotentsiaali hinnata. Vaadatakse müügiprotsessi olulisi osasid, kuidas müügitegevusi planeerida ja monitoorida.

Käsitletavad teemad

 • Müügitöö analüüsi valdkonnad
 • Müügi finantsnäitajate arenguvõimalusi
 • Müügitoru analüüsi komponendid
 • Tooteportfelli analüüs
 • Andmebaasi kvaliteedi hindamine
 • Klientettevõtete ja kontaktisikute hindamine
 • Klientettevõtte ostupotentsiaali hindamine
 • Kliendisuhete hindamiskriteeriumid
 • Müügitegevuse mahu-suuna-kvaliteedi analüüs
 • Uute kliendisegmentide modelleerimine
 • Peamised müügiprotsessid ja nende etapid
 • Eesmärkide süsteem B2B müügis
 • B2B müügis tööaja planeerimine ja töömudel
 • Kliendibaasi ja tooteportfelli planeerimine
 • Müügitegevuste planeerimine
 • Müügitegevuste monitooring

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab analüüsida ettevõtte müügi arengupotentsiaali
 • Teab müügitoru analüüsi komponente
 • Oskab teha ettevõtte toote- või teenuseportfelli analüüsi
 • Oskab kliendiandmebaasi ja selle ostupotentsiaali hinnata
 • Tunneb müügijuhtimise põhiprotsesse ja nende etappe
 • Oskab põhilisi müügitegevusi planeerida ja monitoorida
 • Oskab koostada enda eesmärkide süsteemi (SMART) ja kuidas jälgida selle elluviimist
 • Teab kuidas müügitööd ettevõttes organiseerida

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

16 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne teooriakoolitus, õppematerjalid ja kohvipaus

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside