Sihtgrupp

Juhid ja spetsialistid avalikust ning erasektorist, kes puutuvad kokku IT lahenduste kavandamise või elluviimisega.

Koolitajad

Raul Ennus
Raul Ennus
Peeter Normak
Peeter Normak
Marko Nemberg
Marko Nemberg
Guido Leibur
Guido Leibur
Margus Noormaa
Margus Noormaa
Ülari Ainjärv
Ülari Ainjärv
Kuulud sihtgruppi, kui töötad ettevõtte IT-üksuses või IT-alaseid ülesandeid täitva spetsialistina avalikus, era- või kolmandas sektoris ja oma töös puutud kokku (info-)tehnoloogiliste lahenduste kavandamisega. Mikrokraadiprogrammi kandideerimiseks peab Sul olema omandatud bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon ning omama vähemalt üheaastast töökogemust IT valdkonnas – kas IT-ettevõttes, mistahes ettevõttes IT-üksuses või IT-alaseid ülesandeid täitva spetsialistina.

Eesmärk

Mikrokraadi eesmärk on kujundada oskused organisatsiooni tehnoloogilise (digi-) võimekuse hindamiseks, arengu kavandamiseks ja elluviimiseks. Koolitus aitab mõista tehnoloogiliste lahenduste seoseid äriprotsessidega ja kuidas tehnoloogia (dgitaliseerimise) abil organisatsioone arendada.

Käsitletavad teemad

  IT tark tellija mikrokraadiprogrammi koosneb magistritasemele vastavatest õppeainetetest, mis moodustavad õppija jaoks ühtse terviku.

  Mikrokraadi korraldab Tallinna Ülikool koostöös Juunika Koolitusega.

 • Infotehnoloogia strateegiline juhtimine (6 EAP) sügis 2023
 • Infosüsteemide kavandamise alused (4 EAP) sügis 2023
 • IKT-hanked ja lepingud (4 EAP) kevad 2024
 • IKT töökorraldus ja haldamine (6 EAP) kevad 2024

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teab tänapäeva tehnoloogia arengust ja selle juhtimise trendidest
 • Teab ärieesmärkide saavutamist toetavatest olulisematest info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alastest võimalustest
 • Oskab hinnata organisatsiooni IKT võimekusi
 • Oskab seada eesmärke ja mõõdikuid organisatsiooni võimekuste parandamiseks
 • Oskab analüüsida organisatsiooni äriprotsesse
 • Oskab kavandada ja juhtida äriprotsesse toetavaid IKT töökorralduslikke lahendusi
 • Oskab kavandada organisatsiooni tehnoloogilist arengut

Tunnistus

Kõik õppeained läbinutele väljastatakse Tallinna Ülikooli ja Juunika Koolituse tunnistus mikrokraadi omandamise kohta

Koolituse kestus

20 EAP

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid, tunnistus

https://www.tlu.ee/koolitused/it-tark-tellija-mikrokraad

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside

Veel koolitusi sarnasel teemal

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus