Sihtgrupp

Juhid ja spetsialistid avalikust ning erasektorist, kes puutuvad kokku IT lahenduste kavandamise või elluviimisega.

Koolitajad

Raul Ennus
Raul Ennus
Ringa Rooteman
Ringa Rooteman
Peeter Normak
Peeter Normak
Marko Nemberg
Marko Nemberg
Guido Leibur
Guido Leibur
Mikrokraadi kandideerimise eelduseks on bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon ja vähemalt üheaastane töökogemus IT valdkonnas – kas IT-ettevõttes, mistahes ettevõttes IT-üksuses või IT-alaseid ülesandeid täitva spetsialistina.

Eesmärk

Mikrokraadi eesmärk on kujundada oskused organisatsiooni tehnoloogilise (digi-) võimekuse hindamiseks, arengu kavandamiseks ja elluviimiseks. Koolitus aitab mõista tehnoloogiliste lahenduste seoseid äriprotsessidega ja kuidas tehnoloogia (dgitaliseerimise) abil organisatsioone arendada.

Käsitletavad teemad

  IT tark tellija mikrokraadiprogrammi koosneb magistritasemele vastavatest õppeainetetest, mis moodustavad õppija jaoks ühtse terviku.

  Mikrokraadi korraldab Tallinna Ülikool koostöös Juunika Koolitusega.

 • Infotehnoloogia strateegiline juhtimine (6 EAP) sügis 2022
 • Infosüsteemide kavandamise alused (4 EAP) sügis 2022
 • IKT-hanked ja lepingud (4 EAP) kevad 2023
 • IT töökorraldus ja haldamine (6 EAP) kevad 2023

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teab tänapäeva tehnoloogia arengust ja selle juhtimise trendidest
 • Teab ärieesmärkide saavutamist toetavatest olulisematest info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alastest võimalustest
 • Oskab hinnata organisatsiooni IKT võimekusi
 • Oskab seada eesmärke ja mõõdikuid organisatsiooni võimekuste parandamiseks
 • Oskab analüüsida organisatsiooni äriprotsesse
 • Oskab kavandada ja juhtida äriprotsesse toetavaid IKT töökorralduslikke lahendusi
 • Oskab kavandada organisatsiooni tehnoloogilist arengut

Tunnistus

Kõik õppeained läbinutele väljastatakse Tallinna Ülikooli ja Juunika Koolituse tunnistus mikrokraadi omandamise kohta

Koolituse kestus

20 EAP

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid, tunnistus

https://www.tlu.ee/koolitused/it-tark-tellija-mikrokraad

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside