Sihtgrupp

Väiksemate ja keskmiste ettevõtete juhid ning omanikud.

Koolitajad

Ron Luvistsuk
Ron Luvistsuk

Eesmärk

Mõista, kuidas finantsanalüüs aitab leida rahakaod, vähendada jooksvaid kulusid ja edestada konkurente

Käsitletavad teemad

 • Sissejuhatus finantsanalüüsi
 • Finantsanalüüsi tähtsus ja tagajärjed. Finantsanalüüsi põhimeetodid (vertikaalne, horisontaalne, trend, koefitsient).

 • Ettevõtte põhjalik analüüs
 • Raha hind. Põhivara kasutamise kulu. Kust leida reserve ettevõtluse arendamiseks?

 • Koefitsientide kasutamine
 • Koefitsientide klassifikatsioon. Ettevõtte efektiivsus. Varude ja töötajate efektiivsus. Ostjatele lubatud ebamõistlikud maksetingimused. Kuidas tagada andmete järjepidevus?

 • Töötajad, kes teevad ebaefektiivset tööd, mistõttu ettevõte kaotab raha.
 • Kuidas finantsanalüüs aitab leida rahakaod.

 • Kas ja kui palju parem olen konkurentidest? Praktiline osa
 • Kui hästi tead oma ettevõtte tugevusi ning arendamist vajavaid aspekte? Kuidas konkurentidel läheb? Kes konkurentidest on kõige edukam?

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab analüüsida ettevõtte finantsseisundit
 • Määrata, millistel bilansiridadel on enim mittetoimivat raha
 • Määrata, millistel töölõikudel või töötajate puhul saab efektiivsust kasvatada
 • Mõistab оmа ettevõtte ja konkurentide erinevusi
 • Mõistab oma ettevõtte tugevaid külgi ja arengusuundi

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

8 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne koolitus põimitud praktiliste ülesannetega, õppematerjalid ja kohvipaus

Osaleja võiks võtta soovi korral ja võimalusel kaasa oma ettevõtte aastaaruande. Sel juhul saab ülesandeid teha enda ettevõttest lähtuvalt ning kasu on enda jaoks suurem. Kuid saab ka koolitaja näidete ja materjalide põhjal tegutseda. Muidugi ei taga need ülesanded terviklikku analüüsi. Selleks annab koolitus oskused, et teha koolituse järgselt ise. Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena, mille puhul arvestame Teie soove, vajadusi ja ettevõtte spetsiifikat. Viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside