Sihtgrupp

Ehitusinsenerid, ehitusjuhid, projektijuhid ehituses jt teemast huvitatud isikud.

Koolitajad

Enn Tammaru
Enn Tammaru
Ergo Pikas
Ergo Pikas

Eesmärk

Arendada osalejate teadmisi ja praktilisi oskusi ehituse projektijuhtimise valdkonnas, käsitledes erinevaid aspekte alates targa tellija kontseptsioonist ja kvaliteedijuhtimisest kuni väärtuspõhise kavandamise ning kaasaegsete ehitusprojektijuhtimise metoodikateni (LEAN, timmitud ehitus). Koolitus keskendub praktiliste tööriistade, juhtimistehnikate ja koostöömudelite tutvustamisele, eesmärgiga suurendada osalejate võimet tõhusalt juhtida ehitusprojekte, tagada kvaliteeti ning vastata tellija ootustele.

Käsitletavad teemad

 • 1. päev 16.05.2024
 • 09:45 Kogunemine

  Sisejuhatus teemasse ja Targa Tellija kontseptsioon; EPJ ajaloost; Paradoksid > eeldused EPJ rakendamiseks

  Kohvipaus 15 minutit

  Meeskond projektijuhi tööriist; Eestvedamine, Toyota Kata > väikeste sammudega lõppeesmärgi suunas

  Lõuna 60 minutit

  Enese juhtimine ajas; Meeskonna juhtimine ajas; Projekti juhtimine ajas; CCI-EE > 4D kaudsed kulud kontrolli alla

  Kohvipaus 15 minutit

  Klassikalise EPJ kriitika; Vastuolud tellija ootustes; Väärtuse põhise kavandamise ideoloogia

  Kokkuvõte: plussid ja deltad

 • 2. päev 17.05.2024
 • 09:45 Kogunemine

  Kvaliteedi juhtimine täna: ISO -9001; ISO – 14001; ISO – 41001; Kes tegelikult tagab kvaliteedi > TJ .5.

  Kohvipaus 15 minutit

  Juhtimistehnika 5S; Juhtimistehnika PDCA; Targa tellija ootused > väärtuses; Tähtajas; Ringi ehitatavuses

  lõuna 60 minutit

  Otsekulud; Kaudsed kulud; Kasumitaotlus; Riskid > riskide jaotus; IPD >IPT > ALLIANSS

  Kohvipaus 15 minutit

  KEM > TTÜ+EMÜ+TTK; Koostöö kõrgkoolidega; Rakendusuuringud; Rohe Oskused+ digioskused; INSENERIAKADEEMIA

  Kokkuvõte: plussid ja deltad

 • 3. päev 30.05.2024
 • 09:45 Kogunemine

  Sissejuhatus kavandamisse ja projekteerimise juhtimisse

  Kohvipaus 15 minutit

  Kavandamise ja projekteerimise keskkond

  Lõuna 60 minutit

  Timmitud filosoofia

  Kohvipaus 15 minutit

  Timmitud projekteerimise juhtimine

  Kokkuvõte: plussid ja deltad

 • 4. päev 31.05.2024
 • 09:45 Kogunemine

  Meeskond ja koostöö timmitud projektijuhtimises

  Kohvipaus 15 minutit

  Projektijuhtimise protsessid ja metoodika

  Lõuna 60 minutit

  Timmitud tehnikad

  1. LEAN juhtimine

  2. Visuaalne juhtimine

  3. Tellija juhtimine

  4. Viimase planeerija süsteem

  5. Otsustamise juhtimine

  6. Koosolekute juhtimine

  7. Kvaliteedi juhtimine ja ringid

  Kohvipaus 15 minutit

  Simulatsioonid

  Kokkuvõte: plussid ja deltad

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Omab sügavamat arusaama ehitusprojektijuhtimise ajaloost, paradoksidest ja eeldustest, mis võimaldab rakendada põhialuseid praktilises projektijuhtimises.
 • Oskab rakendada erinevaid meeskonna juhtimise tehnikaid, sealhulgas eestvedamist, Toyota Kata põhimõtteid, 5S ja PDCA meetodeid, tagamaks sujuvat koostööd meeskonnas.
 • Mõistab ja oskab rakendada kvaliteedijuhtimise standardeid, nagu ISO-9001, ISO-14001 ja ISO-41001 ning teadvustab, kuidas tagada kvaliteeti ehitusprojektides.
 • Omab oskusi enese juhtimiseks ajas, meeskonna juhtimiseks ajas ning suudavad rakendada CCI-EE meetodeid ja 4D kulude kontrolli, et tõhusalt juhtida projektide ajakava ja kulude aspekte.
 • Tunneb ja oskab rakendada timmitud mõtlemise kontseptsioone.
 • Teeb vahet klassikalisel ja timmitud juhtimisel.
 • Tunneb ja oskab rakendada timmitud juhtimise meetodeid ja tehnikaid.

Tunnistus

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tunnistus. Seda juhul kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Hindamismeetoditena kasutatakse praktilise töö ja hajutuste sooritamist. Muul juhul väljastatakse tõend. Koolituse läbimisel on võimalik saada 31,2 täienduspunkti.

Koolituse kestus

32 akadeemilist tundi

Hind sisaldab

Teoreetilist klassikoolitust koos praktiliste harjutustega ja kohvipausidega

Vali sobiv koolituse aeg

12.-20. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
1150€ +km

Tagasiside