Sihtgrupp

Ehitusinsenerid, ehitusjuhid, projektijuhid ehituses jt teemast huvitatud isikud.

Koolitajad

Enn Tammaru
Enn Tammaru
Ergo Pikas
Ergo Pikas

Eesmärk

Arendada osalejate teadmisi ja praktilisi oskusi ehituse projektijuhtimise valdkonnas, käsitledes erinevaid aspekte alates targa tellija kontseptsioonist ja kvaliteedijuhtimisest kuni väärtuspõhise kavandamise ning kaasaegsete ehitusprojektijuhtimise metoodikateni (LEAN, timmitud ehitus). Koolitus keskendub praktiliste tööriistade, juhtimistehnikate ja koostöömudelite tutvustamisele, eesmärgiga suurendada osalejate võimet tõhusalt juhtida ehitusprojekte, tagada kvaliteeti ning vastata tellija ootustele.

Käsitletavad teemad

 • 1. päev
 • 08:45 Kogunemine

  09:00 Sisejuhatus teemasse ja Targa Tellija kontseptsioon; EPJ ajaloost; Paradoksid > eeldused EPJ rakendamiseks

  10:30 Kohvipaus 15 minutit

  10:45 Meeskond projektijuhi tööriist; Eestvedamine, Toyota Kata > väikeste sammudega lõppeesmärgi suunas

  12:15 Lõuna 60 minutit

  13:15 Enese juhtimine ajas; Meeskonna juhtimine ajas; Projekti juhtimine ajas; CCI-EE > 4D kaudsed kulud kontrolli alla

  14:45 Kohvipaus 15 minutit

  15:00 Klassikalise EPJ kriitika; Vastuolud tellija ootustes; Väärtuse põhise kavandamise ideoloogia

  16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad

  17:00 Lõpp

 • 2. päev
 • 08:45 Kogunemine

  09:00 Kvaliteedi juhtimine täna: ISO -9001; ISO – 14001; ISO – 41001; Kes tegelikult tagab kvaliteedi > TJ .5.

  10:30 Kohvipaus 15 minutit

  10:45 Juhtimistehnika 5S; Juhtimistehnika PDCA; Targa tellija ootused > väärtuses; Tähtajas; Ringi ehitatavuses

  12:15 Lõuna 60 minutit

  13:15 Otsekulud; Kaudsed kulud; Kasumitaotlus; Riskid > riskide jaotus; IPD >IPT > ALLIANSS

  14:45 Kohvipaus 15 minutit

  15:00 KEM > TTÜ+EMÜ+TTK; Koostöö kõrgkoolidega; Rakendusuuringud; Rohe Oskused+ digioskused; INSENERIAKADEEMIA

  16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad

  17:00 Lõpp

 • 3. päev
 • 08:45 Kogunemine

  09:00 Sissejuhatus kavandamisse ja projekteerimise juhtimisse

  10:30 Kohvipaus 15 minutit

  10:45 Kavandamise ja projekteerimise keskkond

  12:15 Lõuna 60 minutit

  13:15 Timmitud filosoofia

  14:45 Kohvipaus 15 minutit

  15:00 Timmitud projekteerimise juhtimine

  16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad

  17:00 Lõpp

 • 4. päev
 • 08:45 Kogunemine

  09:00 Meeskond ja koostöö timmitud projektijuhtimises

  10:30 Kohvipaus 15 minutit

  10:45 Projektijuhtimise protsessid ja metoodika

  12:15 Lõuna 60 minutit

  13:15 Timmitud tehnikad

  1. LEAN juhtimine

  2. Visuaalne juhtimine

  3. Tellija juhtimine

  4. Viimase planeerija süsteem

  5. Otsustamise juhtimine

  6. Koosolekute juhtimine

  7. Kvaliteedi juhtimine ja ringid

  14:45 Kohvipaus 15 minutit

  15:00 Simulatsioonid

  16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad

  17:00 Lõpp

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Omab sügavamat arusaama ehitusprojektijuhtimise ajaloost, paradoksidest ja eeldustest, mis võimaldab rakendada põhialuseid praktilises projektijuhtimises.
 • Oskab rakendada erinevaid meeskonna juhtimise tehnikaid, sealhulgas eestvedamist, Toyota Kata põhimõtteid, 5S ja PDCA meetodeid, tagamaks sujuvat koostööd meeskonnas.
 • Mõistab ja oskab rakendada kvaliteedijuhtimise standardeid, nagu ISO-9001, ISO-14001 ja ISO-41001 ning teadvustab, kuidas tagada kvaliteeti ehitusprojektides.
 • Omab oskusi enese juhtimiseks ajas, meeskonna juhtimiseks ajas ning suudavad rakendada CCI-EE meetodeid ja 4D kulude kontrolli, et tõhusalt juhtida projektide ajakava ja kulude aspekte.
 • Tunneb ja oskab rakendada timmitud mõtlemise kontseptsioone.
 • Teeb vahet klassikalisel ja timmitud juhtimisel.
 • Tunneb ja oskab rakendada timmitud juhtimise meetodeid ja tehnikaid.

Tunnistus

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tunnistus. Seda juhul kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Hindamismeetoditena kasutatakse praktilise töö ja hajutuste sooritamist. Muul juhul väljastatakse tõend. Koolituse läbimisel on võimalik saada 31,2 täienduspunkti.

Koolituse kestus

32 akadeemilist tundi

Hind sisaldab

Teoreetilist klassikoolitust koos praktiliste harjutustega ja kohvipausidega

Vali sobiv koolituse aeg

16.-31. mai 2024
Tartu
Tartu
Klassikoolitus
1150€ +km
12.-20. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
1150€ +km

Tagasiside