Sihtgrupp

Ehitusinsenerid, ehitusjuhid, projektijuhid ehituses jt teemast huvitatud isikud.

Eesmärk

Kursuse eesmärk on anda ülevaade klassikalisest projektijuhtimisest ja kõrvutada seda LEAN e kaasaegse timmitud juhtimisega ehituses. Tutvustab klassikalise projektijuhtimise põhimõisteid, kontseptsioone ja meetodeid edukaks ehituse projektijuhtimiseks. Eelkõige keskendutakse inimeste juhtimisele.

Käsitletavad teemad

  1. päev

  08:45 Kogunemine

  09:00 Ehituse juhtimise ajaloost Eestis 1944 > 1992; 1992 > 2009; 2009 > k.a.

  10:30 Kohvipaus 15 minutit

  10:45 Klassikaline projektijuhtimine (KEPJ) Eestis : KEPJ kriis maailmas ja selle kriisi kandumine Eestisse

  12:15 Lõuna 60 minutit

  13:15 Projektijuhile lisanduvad ootused seoses targa tellija kontseptsiooni rakendumisega. Meeskond KEPJ põhiline tööriist, meekonna juht > eestvedaja

  14:45 Kohvipaus 15 minutit

  15:00 Enesejuhtimine ajas. Meeskonna juhtimine ajas

  16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad

  17:00 Lõpp

  2. päev

  08:45 Kogunemine

  09:00 Kvaliteedi juhtimine KEPJ; ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001

  10:30 Kohvipaus 15 minutit

  10:45 Erinevad lepinguvormid KEPJ > raha juhtimine; ühtse ehituse klassifikaatori rakendamine masinloetavate eelarvete koostamisel ning BIM rakenduste efektiivsemaks muutmisel

  12:15 Lõuna 60 minutit

  13:15 Kasumivalem > suund sihtväärtusele

  14:45 Kohvipaus 15 minutit

  15:00 101 põhjust miks KEPJ ei realiseeru > lõppanalüüs ja õppetunnid tulevikuprojektide käivitamiseks

  16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad

  17:00 Lõpp

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Tunneb klassikalise projektijuhtimise peamisi mõisteid
 • Tunneb ja oskab rakendada klassikalise projektijuhtimise kontseptsioone
 • Tunneb ja oskab rakendada inimeste juhtimise meetodeid

Tunnistus

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tunnistus. Seda juhul kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Hindamismeetoditena kasutatakse praktilise töö ja hajutuste sooritamist. Muul juhul väljastatakse tõend. Lisaks annab antud koolitus 13.6 TP-d (Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduspunktid).

Koolituse kestus

16 ak t
Sisekoolitus

Tunnistus

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tunnistus. Seda juhul kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Hindamismeetoditena kasutatakse praktilise töö ja hajutuste sooritamist. Muul juhul väljastatakse tõend. Lisaks annab antud koolitus 13.6 TP-d (Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduspunktid).

Koolituse kestus

16 ak t

Tagasiside