Koolitajad

Sandra Suviste
Sandra Suviste

Sihtgrupp

Majandustarkvara konsultandid, inimesed, kes oma asutuses tegelenud äriprotsesside parendamisega, kas siis uue IT-lahenduse arendamisega seoses või muudel põhjustel, ning on tahavad õppida, kuidas äriprotsessi nn üles joonistada.

Tagasiside koolitusele:
"Tänan koolituse eest! Meie osalejate ootused täideti. Lektor lähenes teemale väga süsteemselt. Koolituse materjalid olid väga head." -juuni 2020

Eesmärk

Anda osalejale teadmised äriprotsessi analüüsist, protsessi graafilisest kujutamisest BPM notatsiooni abil ning oskused joonistada lihtsamat äriprotsessi Bizagi Modeler töövahendiga.

Käsitletavad teemad

  1. Sissejuhatus

  2. Äriprotsess

 • definitsioon, näited, komponendid
 • kaardistatava protsessi piiritlemine
 • protsessi dekompositsioon
 • 3. Äriprotsessi graafiline kujutamine

 • BPM notatsioon (sümbolid; protsessijoonise lugemine)
 • praktiline osa: protsessi iseseisev joonistamine (lektori tagasiside)
 • head tavad
 • 4. Kokkuvõte; küsimused-vastused

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Tunneb protsessianalüüsi põhimõtteid
 • Oskab lugeda BPMN standardile vastavaid protsessiskeeme ning kasutada Bizagi Modeler töövahendit protsesside dokumenteerimisel
 • Teab äriprotsesside modelleerimise häid tavasid

Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi.

Koolituse kestus

4 ak t

Hind sisaldab

Reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti ja harjutus, elektroonilised õppematerjalid ja tõend.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside