Tulemuslik suhtlemine e-kirja teel

01.01.2018
10:00 - 16:00
Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus, ruum Jupiter

154 €+km

Piret Bärg

Koolitajana on tegutsenud üle 20 aasta.Teemad, milles rõõmuga jagan ideid ja nõuandeid, on klienditeenindus, müük ja ametialane suhtlemine. Siia valdkonda kuuluvad ka telefoniteenindus ja teenindus e-kirja teel, keeruliste olukordade lahendamine, emotsioonide juhtimine, enese motiveerimine, pingete maandamine, müük. Teiseks hindab teenindusefektiivsuse analüüs. Analüüsib nii saali-, telefoni- kui e-teenindust. Analüüsi põhjal koostab ettevõtetele meeskonna arengukavasid ja koolitusprogramme. Nii saab klientidele pakkuda just neid teadmisi, mis on nende teenindusmeeskonnale olulised. Tulemused on garanteeritud. Koolitajana eelistab siduda käsitletavad teemad praktikaga: meeskondlikud arutelud, suhtlustehnikate harjutused, rollimängud. Autor raamatule "Neljamõõtmeline teenindus” 
Sihtrühm: teenindajad, sekretärid, müügispetsialistid kui juhid, kes suhtlevad klientidega elektronkirja teel.

Eesmärk: on näidata osalejatele võimalusi kuidas panna mõte kliendi jaoks kirja lihtsalt ja üheselt mõistetavalt, samas väljendades oma hoolivust ja sõbralikkust, kuidas tekitada kliendis tahe koostööd jätkata, sõltumata konkurentide rohkusest.

Käsitletavad teemad: 
 • Elektronkirja vorming;
 • E-kirja olemus ja eesmärk;
 • Võrguetikett ja e-kiri: pealkiri, pöördumine, sisu ja lõpetamine;
 • Õigekiri: nimed, lühendid, terminid; 
 • Müratekitavad sõnad ja laused kirjas. Kantseliit; 
 • Sõnad ja nende lisatähendused ehk mitmetasandiline sõnum; 
 • Sümbolid e-kirjas; 
 • Elektronkirjad Teie ettevõttes; 
 • Kliendile üheselt mõistetava kirja koostamine; 
 • Pretensioonkirjad ja neile vastamine;
 • Põhireeglid konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks;
 • Emotsioonide juhtimine ja pingete maandamine. 

Koolituse läbimisel osaleja:
• Põhjalikud juhised elektronkirja kirjutamiseks kliendile;
• Hea ülevaate kuidas kõige tõhusamalt lahendada kliendi pretensioone;
• Toimivaid võtteid kuidas ennast säästa ja taastada, kui kliendisuhtlus teeb haiget.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht: 7 akad tundi

Õppemeetod:  auditoorne loeng, arutelud.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.