Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Suhtlemise tuumkompetentsid arenguvestluse edukaks läbiviimiseks

01.01.2017
10:00 - 16:15
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Praktiline koolituspäev sobib hästi juhtidele, kellel on arenguvestluse kogemus või juhtidele, kes soovivad harjutada ja täiendada inimeste juhendamisega seotud olulisemaid suhtlemisoskuseid. Inimeste juhtimise tulemuslikkus sõltub väga oluliselt sellest, kuidas juht kuulab, kõneleb, küsib, kritiseerib või julgustab. Suhtlemistreeningu tüüpi koolitus annab osalejatele hea võimaluse omandada ja täiustada peamisi igapäevase juhendamise ja arenguvestluse jaoks vajalikke suhtlemiskompetentse.


Käsitletavad teemad:
1) Sissejuhatuseks: mis tüüpi suhtleja ma olen?
- Minu peamised suhtlemismustrid, tugevused ja ohud.
- Millised on minu jaoks keerulised olukorrad arenguvestluses?
2) Vestluse alustamine ja ohjamine
- Arenguvestlus kui eri tüüpi suhtlemissituatsioon, sellega seotud alluva eelarvamused ja hoiakud.
- Kuidas vestlust alustada, erinevad teemad sissejuhatamine, küsimuste sõnastamise põhimõtted.
- Usaldusliku kontakti saavutamine erinevate erinevate alluvatega. Raskete juhtumite analüüs ohtude ja võimaluste teadvustamiseks.
- Aktiivne kuulamine kui parim vahend usaldusliku kontakti saavutamiseks.
- Teemades püsimine, teemade lõpetamine ja vahekokkuvõtete tegemine, vestluse lõpetamine.
3) Meisterlikkust nõudvad olukorrad arenguvestluses
- Kuidas anda kriitilist tagasisidet, kuidas kuulata kriitilist tagasisidet.
- Konfliktsed olukorrad ja teemad arenguvestluses. Kuidas märgata pingete eskaleerumise ohtu. Kuidas tulla toime iseenda ja teiste emotsioonidega, pingete maandamise tehnikad.
- Kuidas kehtestada ja kuidas saavutada kompromisse.

Koolituse tulemusena osaleja:
- on tänu testidele ja tagasisidele teadlikum suhtleja
- on tänu harjutamisele enesekindlam ja tähelepanelikum suhtleja
- on saanud praktilisi nõuandeid toimetulekuks keerulistes suhtlemissituatsioonides
- on täiendanud aktiivse kuulamise, küsitlemise, tagasiside ja enesekehtestamise oskuseid

Koolitusel kasutame peamiselt aktiivselt kaasavaid koolitusmeetode, nt rollimängud, grupitööd, näidisjuhtumite arutelud, tegevusülesanded, testid, tüüpolukordade analüüs ja läbimängimine. Arengut toetab ja julgustab koolitaja poolne tagasiside.

Õppemaht:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 7 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.