Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Suhtlemine laste ja lastevanematega

14.01.2020
10.00 - 17.00
Tallinn, Tervise 28 (Laste Vaimse Tervise Keskus, õppeklass 024)

89 €+km
Lektor

Maiken Jaanisk

On täiskasvanute koolitajana tegutsenud juba üle kümne aasta, sh Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Peamisteks koolitusvaldkondadeks on suhtlemis- ja kriisipsühholoogia, kliiniline psühholoogia, meeskonnatöö ja enesearendus. Alustas oma karjääri koolipsühholoogina, hiljem on läbi viinud koolitusi ja nõustamisi lasteaedades ja põhikoolides. On nõustanud lapsi ja peresid ohvriabi kaudu, läbi viinud lähisuhte vägivalla all kannatavatele peredele teraapiagruppe. Magistritöö teemaks oli individuaalne nõustamine söömishäirete osas. Õppetöö raames on õpetanud laste ettevalmistust protseduurideks, omades ise haiglapraktika kogemust. On olemas kokkupuude ka erivajadustega lastega. On koostanud õpik-käsiraamatu hooldustöötajatele. Omab andragoogi kutse 6. taset.
Sihtrühm: lastearstid, perearstid, pereõed ja teised meditsiinitöötajad, kes puutuvad oma töös kokku nii lapsevanemate kui ka lastega.

Eesmärk:
Anda ülevaade, kuidas tulla toime erinevate keeruliste ja emotsionaalsete situatsioonidega, mis tulevad ette meditsiinitöötajatel suheldes lapsevanematega, lastega. 

Käsitletavad teemad:
 • - Laste arengulised eripärad. Sekkumist vajavad käitumuslikud ja emotsionaalsed olukorrad ja kriisireaktsioonid;
 • - Psühholoogilise kontakti saamine lastega nõustamisvõtete abil;
 • - Lapsevanemate erinevad käitumismustrid: nende varajatud eesmärgid/ootused/motivatsioon ning kuidas sellega toime tulla;
 • - Lapsevanemate vastuoluliste nõudmiste, hoiakute ja eelarvamustega toimetulek erinevate suhtlemistehnikate abil;
 • - Keerulised ja konfidentsiaalsed situatsioonid ning kuidas toime tulla;
 • - Suhtlemiskonfliktid - kas ja kuidas on võimalik neid lahendada;
 • - Abistaja toimetulek iseenda tunnete ja mõtetega.
Koolituse läbimisel osaleja: 
 • - tunneb lapse arengulisi eripärasid;
 • - oskab ära tunda laste käitumuslikud, emotsionaalsed olukorrad, kriisisituatsioonid ja vastavalt neile oma suhtluse kohandada;
 • - teab nõustamisvõtteid, kuidas saada lastega psühholoogilist kontakti;
 • - tunneb erinevaid suhtlemiskonflikte suheldes lapsevanematega ja oskab neid lahendada;
 • - oskab toime tulla iseenda tunnete ja mõtetega.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht:
8 akad tundi

Õppemeetodid:
loeng, situatsiooniharjutused

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS!
Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.