Suhtlemine lapsevanemate ja lastega

14.01.2020
10.00 - 17.00
Tallinn, Tervise 28 (Laste Vaimse Tervise Keskus, õppeklass 024)

89 €+km
Lektor, MSc.

Maiken Jaanisk

On täiskasvanute koolitajana tegutsenud juba üle kümne aasta. Peamisteks koolitusvaldkondadeks on suhtlemis- ja kriisipsühholoogia, kliiniline psühholoogia, meeskonnatöö ja enesearendus. On koostanud õpik-käsiraamatu hooldustöötajatele. Omab andragoogi kutse 6. taset.
Koolitusele registreerimise tähtaeg on 31.12.2019 (k.a).

Sihtrühm
: lastearstid ja teised meditsiinitöötajad, kes puutuvad oma töös kokku nii laste kui ka lastevanematega.

Eesmärk: analüüsida lapsevanemate erinevaid käitumismustreid ja leida võimalusi positiivse kontakti loomiseks ja säilitamiseks; harjutada suhtlemistehnikaid eri vanuses ja muredega laste abistamiseks.

Käsitletavad teemad:
 • - Laste arengulised eripärad. Sekkumist vajavad käitumuslikud ja emotsionaalsed olukorrad ja kriisireaktsioonid.
 • - Psühholoogilise kontakti saamine lastega nõustamisvõtete abil.
 • - Lapsevanemate erinevad käitumismustrid: nende varajatud eesmärgid/ootused/motivatsioon ning kuidas sellega toime tulla.
 • - Lapsevanemate vastuoluliste nõudmiste, hoiakute ja eelarvamustega toimetulek erinevate suhtlemistehnikate abil.
 • - Keerulised ja konfidentsiaalseed situatsioonid ning kuidas toime tulla.
 • - Suhtlemiskonfliktid - kas ja kuidas on võimalik neid lahendada?
 • - Abistaja toimetulek iseenda tunnete ja mõtetega.

Koolituse läbimisel osaleja: 

 • - teab lapse arengulisi eripärasid ja planeerib enda suhtlemisalaseid tegevusi vastavalt sellele;
 • - teadvustab lapsevanemate erinevate käitumismustrite põhjuseid;
 • - planeerib iseenda suhtlemisalaseid tegevusi positiivse kontakti loomiseks ja säilitamiseks;
 • - teab keerukate lapsevanematega toimetuleku võimalusi ja erinevate konfliktitüüpide erinevusi ning sekkumisvõimalusi.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 8 akad tundi

Õppemeetodid: loeng, situatsiooniharjutused

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.