Projektijuhtimine 2. osa - Meeskonna ja enese juhtimine projektikeskkonnas

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Tiit Valm

Tiit Valmil on protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 25 aasta, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on olnud tegev arvutiinsenerina, kuid töö inimestega paelus teda enam. Samaaegselt koolitaja ja konsultandi tööga on Tiit Valm töötanud alates 1994. aastast, erinevate ettevõtete nõukogudes ja juhatustes AS Frens, AS Baltic Computer Systems ja  AS Ariko – teisisõnu teoreetik ja praktik üheaegselt. Lemmikteemad on nii strateegiline juhtimine, kui ka töökorraldus erinevates juhtimiskeskkondades sh maatriks-organisatsioonid ja projektijuhtimine.
PS! Käesolev koolitus on üks osa  neljast koolitustest koosnevast moodulist. Täpse ülevaate moodulisse kuuluvatest koolitustest, hindadest leiate allapoole kerides.

Sihtgrupp:
projektijuhid, keskastmejuhid, spetsialistid

Koolituse eesmärk: Kutselise projektijuhi II osa läbimise eelduseks on I osa läbimine. Selles programmis keskendume projektijuhi kutses määratletud käitumuslike ja kontekstuaalsete kompetentside teadvustamisele ja praktiseerimisele. Samas keskendub II osa ka projektijuhi kutse eksami sooritamiseks  vajalike teadmiste ja oskuste omandamisele

Koolitusel käsitletavad teemad:

- Projektijuhtimise edukus
- Huvipooled 
Huvipoolte juhtimine, kommunikatsiooni juhtimine erinevate huvipooltega. 
-Muudatuste juhtimine
Muudatuste juhtimine, indiviidist tulenev muudatusele vastuseis, organisatsioonist tulenevad vastuseisud, inimeste muutuse omaks võtmise 7 sammu.
- Info ja dokumentatsiooni juhtimine
- Kommunikatsiooni juhtimine
Takistavad tegurid, kommunikatsiooni juhtimine, kiire tagasiside meeskonna liikmetega.
- Käitumuslikud kompetentsid
Usalduse loomine; Kuidas toime tulla erinevate inimestega. Kellega eelistame koos töötada, käitumise mõjurid, DiSC mudel, kuidas tajume keskkonda, võimalikud ohud käitumistüübi määramisel, kuidas teisi mõista, suhtlemise strateegiad erinevate inimtüüpidega; Liidri rolli täitmine -Juhtimisstiilid, situaktiivne eestvedamine; Meeskond - Meeskonnatöö, grupidünaamika arvestamine, meeskonna kujunemise faas, meeskonna konflikti faas, meeskonna tõhusa toimimise faas; Panustamine ja motiveerimine; Pingete ja väsimuse leevendamine; Avatus, Loovus; Konsulteerimine; Läbirääkimised; Konfliktide ja kriiside haldamine Kriiside lahendamine, konflikti ja kriisi haldamine; Väärtuste mõistmine; Eetilisuse tagamine
- Kontekstuaalsed kompetentsid
Projektipõhise keskkonna juhtimine/loomine Projekti portfelli juhtimine; Alalise organisatsiooni seoste haldus projekti organisatsiooniga; Süsteemide, toodete, tehnoloogia juurutamine ja arendamine; Personalijuhtimine; Tervise, turvalisuse, ohutuse ja keskkonnahoiu tagamine; Finantseerimise korraldamine Bilanss, kasumiaruanne, põhivara arvestamine, koostöö finantsarvestusega.

Kolmepäevase koolituse programmi mahuvad nii loengud, arutelud, grupitööd, praktilised ülesanded ja õppefilmise analüüs.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus, lõuna

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

PS. Antud koolitust on ettevõtetel võimalik tellida objekti-/projektijuhtidele ka asutusesisese koolitusena. Sellisel juhul võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifika ja praktilised vajadused. Huvi korral võta ühendust ja koostame Teile hinnapakkumise.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISAINFO KOOLITUSMOODULITE KOHTA:
Käesolev koolitus on üks osa moodulist, mis koosneb järgmistest neljast koolitustest:
1) 31.01. - 01.02.2019, Ehituse projektijuhtimine (2 päeva), osavõtutasu 525 €/osaleja
Antud koolitus annab 11 täienduspunkti (TP). Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kutsekomisjoni poolt.

2) 02. - 03.04.2019, 25.04.2019, Projektijuhtimine 2. osa - Meeskonna ja enese juhtimine projektikeskkonnas (3 päeva), osavõtutasu 845 €/osaleja

3) 26.04.2019, Projektijuhtimine 3. osa - Juriidika projektijuhile  (1 päev), osavõtutasu 269 €/osaleja
Kui osalete kõigil kolmel eelpool nimetatud koolitustel, siis on osavõtutasu Teile kokku 1393 €.
Need 3 koolitust annavad kokku 32 TP. Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kutsekomisjoni poolt.
PS! Kui olete varem osalenud Tiit Valmi “Ehituse projektijuhtimise koolitusel” (ja esitate meile koopia tunnistusest), siis on osavõtutasu 2. ja 3. koolitusel osalemise eest 947 €. Sellisel juhul väljastame samuti tunnistuse 32 TP-le.

4) 05.-06.03.2019, “Projektijuhtimine 1. osa - Projekti edukus” (2 päeva), osavõtutasu 525 €/osaleja
Antud koolitus TP ei anna.

Kui osalete tervel moodulil ehk kõigil neljal koolitusel (kokku 8 koolituspäeva), siis on kogu osavõtutasu Teile 1840 €. Mooduli kõiki koolitusi on võimalik valida ka üksikult.

Kõikidele hindadele lisandub 20% käibemaks.
Kui ühest asutusest on 3 või enam osalejat, küsi soodushinda!

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.