Projektijuhtimine 1. osa - Projekti edukus

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

PS! Käesolev koolitus on üks osa  neljast koolitustest koosnevast moodulist. Täpse ülevaate moodulisse kuuluvatest koolitustest, hindadest leiate allapoole kerides.

Sihtgrupp: 
Kõik inimesed, kes peavad korraldama ajutiste meeskondade tööd st meeskondi, kes igapäevaselt töötavad erinevates üksuste, organisatsioonides. Sageli inimeste ametinimetus või ka ajutist rolli ei nimetata projektijuhiks, aga sisuliselt nad seda teevad. Oodatud on nii suurte kogemustega ajutiste meeskondade juhid, kes reeglina saavad sellelt koolitustel kõige rohkem, tänu just oma senisele kogemusele. Alustavad juhid saavad selge struktureeritud tegevusjuhised.

Koolituse eesmärk:
- Kuidas korraldada head koostööd;
- Struktureeritud ülevaade projektipõhisest juhtimisest;
- Süsteemne arusaam projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
- Anda hulga töökorralduslike võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta;
- Oskus jälgida ja juhtida projektide täitmist algusest lõpuni

Koolitusel käsitletavad teemad:

- Üldosa

Mis on projekt?
Milline on projekti elutsükkel?
Projekti organisatsioon. Projektijuhi, meeskonna, tellija ja juhtrühma rollid
Inimeste, kui isiksuste rolli tõus projektitöös.
- Projekti ettevalmistus
Lähteülesanne. 
Projekti läbiviimise keskkonna kokkulepped
Töökorralduslik planeerimine
Teostus ja koostööplaani koostamine. Planeerimise põhimõtted ja tööriistad. Planeeritavate tööde määratlus. Kuidas panna inimesi vastutama? Töö tulemuse formuleerimine ja kokkulepeteks vajalikud määratlused – lõpptulemus, mõõdikud ja kontrollimeetodi. Määramatuse arvestamine planeerimisel. Kuidas hinnata normeerimata töö kestvust? Miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud? Mida peab projektijuht tegema, et vähendada aja kulutaja mõju arvestades keskkonna töökorraldust? Mis on projekti ajaline kestvus? Ajavaru loomine. Kvaliteedisüsteemid ja projekti kvaliteetjuhtimine. Kommunikatsiooni planeerimine ja juhtimine. Kuidas luua toimiv infoliikumine inimeste vahel, kes kuuluvad erinevatesse organisatsioonidesse ja meeskondadesse? Kuidas saada õigeaegset infot? Riskide hindamine.
Projekti teostamine
Igapäevane tegevuse koordineerimine, probleemide lahendamine, muutuste juhtimine, kontrollimine. Projekti edenemise mõõtmine. Mida vaja erinevatel huvigruppidel teada projekti kohta? Projektikoosolekud. Kuidas läbi viia, mida arutada, mida otsustada. Muutused projektiplaanis. Kuidas teha muutusi? Kuidas kokku leppida ja ka kokkulepped vormistada?
- Projekti lõpetamine
Projekti analüüs Mida ja kuidas analüüsida koos all töövõtjatega? Mida peaks analüüs sisaldama? Mitme projekti samaaegne juhtimine.
Kokkuvõte

Koolitusel osaledes näed ise, kuidas edukalt juhitud projekt:

- Parandab tõhusust ja kasvatab kasumlikkust;
- Suurendab projektiga seotud inimeste motivatsiooni ja parendab suhteid.

Väikese kogemusega osalejad saavad koolitusel selge struktureeritud ülevaate projekti edukuse kindlustamisest ja projektijuhtimise edukusest. Suure või veel suurema kogemusega osalejad saavad koos kogenud kolleegidega analüüsida, mida ja kuidas tehakse ning mida veel tuleb arvesse võtta.

Kahepäevase koolituse programmi mahuvad nii loengud, arutelud, grupitööd kui praktilised ülesanded.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus


Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus, lõuna


PS. Antud koolitust on ettevõtetel võimalik tellida objekti-/projektijuhtidele ka asutusesisese koolitusena. Sellisel juhul võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifika ja praktilised vajadused. Huvi korral võta ühendust ja koostame Teile hinnapakkumise.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISAINFO KOOLITUSMOODULITE KOHTA:
Käesolev koolitus on üks osa moodulist, mis koosneb järgmistest neljast koolitustest:
1) 31.01. - 01.02.2019, Ehituse projektijuhtimine (2 päeva), osavõtutasu 525 €/osaleja
Antud koolitus annab 11 täienduspunkti (TP). Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kutsekomisjoni poolt.

2) 02. - 03.04.2019, 25.04.2019, Projektijuhtimine 2. osa - Meeskonna ja enese juhtimine projektikeskkonnas (3 päeva), osavõtutasu 845 €/osaleja

3) 26.04.2019, Projektijuhtimine 3. osa - Juriidika projektijuhile  (1 päev), osavõtutasu 269 €/osaleja
Kui osalete kõigil kolmel eelpool nimetatud koolitustel, siis on osavõtutasu Teile kokku 1393 €.
Need 3 koolitust annavad kokku 32 TP. Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kutsekomisjoni poolt.
PS! Kui olete varem osalenud Tiit Valmi “Ehituse projektijuhtimise koolitusel” (ja esitate meile koopia tunnistusest), siis on osavõtutasu 2. ja 3. koolitusel osalemise eest 947 €. Sellisel juhul väljastame samuti tunnistuse 32 TP-le.

4) 05.-06.03.2019, “Projektijuhtimine 1. osa - Projekti edukus” (2 päeva), osavõtutasu 525 €/osaleja
Antud koolitus TP ei anna.

Kui osalete tervel moodulil ehk kõigil neljal koolitusel (kokku 8 koolituspäeva), siis on kogu osavõtutasu Teile 1840 €. Mooduli kõiki koolitusi on võimalik valida ka üksikult.

Kõikidele hindadele lisandub 20% käibemaks.
Kui ühest asutusest on 3 või enam osalejat, küsi soodushinda!

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.