Professionaalne projektijuhtimine (6 päeva)

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Tiit Valm

Tiit Valmil on protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 25 aasta, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on olnud tegev arvutiinsenerina, kuid töö inimestega paelus teda enam. Samaaegselt koolitaja ja konsultandi tööga on Tiit Valm töötanud alates 1994. aastast, erinevate ettevõtete nõukogudes ja juhatustes AS Frens, AS Baltic Computer Systems ja  AS Ariko – teisisõnu teoreetik ja praktik üheaegselt. Lemmikteemad on nii strateegiline juhtimine, kui ka töökorraldus erinevates juhtimiskeskkondades sh maatriks-organisatsioonid ja projektijuhtimine.
Lektor

Ott Saame

Vandeadvokaat, advokaadibüroo Concordia. 20 aastat praktikat lepingute koostamisel, nende täitmise nõustamisel ja lepinguliste vaidluste ennetamisel ja lahendamisel.
Moodul koosneb neljast koolitusest:
1) 05.-06.03.2019 Projektijuhtimine 1. osa - Projekti edukus (2 päeva)
2) 02. - 03.04.2019, 25.04.2019, Projektijuhtimine 2. osa - Meeskonna ja enesejuhtimine projektikeskkonnas (3 päeva)
3) 26.04.2019, Projektijuhtimine 3. osa - Juriidika projektijuhile (1 päev)

Koolituse pealkirjadele vajutades leiate koolituste põhjaliku tutvustuse.

Sihtgrupp:
 Projekti-, objektijuhid, keskastmejuhid, spetsialistid, ettevõtete juhid ja teised, kes soovivad enda kogemusi täiendada projektijuhtimise valdkonnas.

Koolituste eesmärk on anda:
- Struktureeritud ülevaade projektipõhisest juhtimisest;
- Süsteemne arusaam projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
- Oskus jälgida ja juhtida projektide täitmist algusest lõpuni;
- Töökorralduslike võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta;
- Teadmisi projektijuhtimise tööd puudutavatest õigusalastest teemadest;
- Teadmisi, kuidas erinevate osapooltega koostöö oleks sujuv ja korrektne;
- Teadmisi ja oskuseid projektijuhi kutseeksami sooritamiseks.

Koolituste tulemusena osaleja:
- Parandab oma projektijuhtimise töö tõhusust ja kasvatab projekti kasumlikkust;
- Suurendab projektiga seotud inimeste motivatsiooni ja parendab suhteid;
- Tõstab töökvaliteeti ja parendab tööohutust läbi ajalise surve leevendamise.

Väikese kogemusega osalejad saavad koolitusel selge struktureeritud ülevaate projekti edukuse kindlustamisest ja projektijuhtimise edukusest. Suure või veel suurema kogemusega osalejad saavad koos kogenud kolleegidega analüüsida, mida ja kuidas tehakse ning mida veel tuleb arvesse võtta.

Kaheksapäevase koolituse programmi mahuvad nii loengud, arutelud, grupitööd, praktilised ülesanded ja õppefilmise analüüs.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus, lõuna

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

PS. Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Sellisel juhul võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja praktilisi vajadusi. Huvi korral võtke ühendust ja koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.