Professionaalne projektijuhtimine (6 päeva)

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Moodul koosneb neljast koolitusest:
1) 05.-06.03.2019 Projektijuhtimine 1. osa - Projekti edukus (2 päeva)
2) 02. - 03.04.2019, 25.04.2019, Projektijuhtimine 2. osa - Meeskonna ja enesejuhtimine projektikeskkonnas (3 päeva)
3) 26.04.2019, Projektijuhtimine 3. osa - Juriidika projektijuhile (1 päev)

Koolituse pealkirjadele vajutades leiate koolituste põhjaliku tutvustuse.

Sihtgrupp:
 Projekti-, objektijuhid, keskastmejuhid, spetsialistid, ettevõtete juhid ja teised, kes soovivad enda kogemusi täiendada projektijuhtimise valdkonnas.

Koolituste eesmärk on anda:
- Struktureeritud ülevaade projektipõhisest juhtimisest;
- Süsteemne arusaam projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
- Oskus jälgida ja juhtida projektide täitmist algusest lõpuni;
- Töökorralduslike võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta;
- Teadmisi projektijuhtimise tööd puudutavatest õigusalastest teemadest;
- Teadmisi, kuidas erinevate osapooltega koostöö oleks sujuv ja korrektne;
- Teadmisi ja oskuseid projektijuhi kutseeksami sooritamiseks.

Koolituste tulemusena osaleja:
- Parandab oma projektijuhtimise töö tõhusust ja kasvatab projekti kasumlikkust;
- Suurendab projektiga seotud inimeste motivatsiooni ja parendab suhteid;
- Tõstab töökvaliteeti ja parendab tööohutust läbi ajalise surve leevendamise.

Väikese kogemusega osalejad saavad koolitusel selge struktureeritud ülevaate projekti edukuse kindlustamisest ja projektijuhtimise edukusest. Suure või veel suurema kogemusega osalejad saavad koos kogenud kolleegidega analüüsida, mida ja kuidas tehakse ning mida veel tuleb arvesse võtta.

Kaheksapäevase koolituse programmi mahuvad nii loengud, arutelud, grupitööd, praktilised ülesanded ja õppefilmise analüüs.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus, lõuna

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

PS. Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Sellisel juhul võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja praktilisi vajadusi. Huvi korral võtke ühendust ja koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.