Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Praktiline müügioskuste treening

01.01.2020
10:00 - 17:00
Tallinn, Koolitusruum täpsustamisel

369€+km
Lektor

Toomas Osvet

Ta on pikaajaliste kogemustega juht ja koolitaja. On töötanud juhina esmatasandi juhist tippjuhini. Ta omab  superviisori, coach’i, NLP treeneri, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri, juhtimiskonsultandi ning andragoogi sertifikaate. Omandanud mitu kõrgharidust: füüsika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist.Omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF). Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige.

NB! Valides 2 või enam enesearengu ja juhtimise koolitust, siis saate mõlemalt soodustust 10%.

Kui Sa oled töötaja, kes oma igapäevases töös suhtleb klientidega, kellele müüd tooteid, teenuseid, ideid või muud, siis käesolev treeningprogramm annab Sulle kasuliku võimaluse uurida iseenda müümisprofiili ja omandada uusi teadmisi ning oskusi oma müügitehnikate arendamiseks.

1. Õppetöös pöörame suurt tähelepanu oskustele, mis loovad kliendis huvi, rahulolu, usalduse ja soovi just Sinu käest osta.
2. Erinevad õppemeetodid aitavad Sul kiiresti tajuda oma käitumisviise ja müügivõtteid, mille tulemuslikul edasi arendamisel saavutad edu.

3. Õppetöö mahukam osa on treeningud, kus omandatakse kasulikke müügitehnikaid tegelikes müügiolukordades.
4. Fookuses on selliste tehnikate omandamine, mis võimaldavad Sul olla väga täpses suhtes kliendiga ja liikuda koos temaga eduka müügitehinguni.

Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad parendada enda müügioskusi ja seeläbi ka müügitulemusi ( müügikonsultandid, müügispetsialistud, müügijuhid , kliendihaldurid jmt)

Eesmärk
:
 • teadvustada müüja peamised kompetentsid, mis on vajalikud müüja rollide täitmiseks ja müügialase efektiivsuse tõstmiseks;
 • mõista isiksuses toimivad seaduspärasused ja võimalused nende rakendamiseks mõjusa kliendisuhte juhtimiseks müügiprotsessis;
 • õppida professionaalseid müügitehnikaid kliendisuhete juhtimiseks müügiprotsessis;
 • analüüsida iseenda sotsiaalpsühholoogilisi ressursse müügitööks ja nende rakendamise ning arendamise võimalusi;
 • praktiseerida käitumise erinevaid tehnikaid müügiprotsessi erinevates olukordades;
 • lahendada praktilisi müügiolukordi ning analüüsida detailselt kogu müügiprotsessi ja kasutatud müügitehnikaid;
 • luua endale arenguülesanded professionaalsete müügioskuste arendamiseks ja kinnistamiseks.


Käsitletavad teemad: 

 • Sissejuhatus
  Müügitöö olemus – mõtestame müügitöö olemuse ja eripära.
  Missugused on osavõtjate kogemused?
  Kuidas avalduvad kliendi ootused, hoiakud, käitumismustrid?
  Mille poolest eristuvad edukad müüjad keskmistest?
  Kuidas eristuvad kehtestav, nõuandlik, asjatundlik, teenindav müük ja kuidas neid edukalt kasutada?

 • Kliendikeskne suhtlemine müügitöös
  - Õpime ja lihvime üksikoskusi, millega luua mõjus kliendisuhe;
  - Harjutame kontakti loomise, kuulamise-, sõnumi edastamise-, tagasiside andmise, küsimuste esitamise, enesekehtestamise, konfliktide lahendamise jpm. oskusi.
  - Praktiliste harjutuste ja analüüsi abil loome eesmärgistatud, klienti täpselt tajuva, mõjusa, tulemusliku müügisuhtlemise protsessi mudeli. Sh näiteks ettevalmistus, kontakti loomine, küsimuste esitamine, kliendi erilisuse tajumine, vajaduste selgitamine, kliendi mõistmine, usaldusliku suhte loomine. Huvi, soovi ja tahtmise tekitamine kliendis. Kliendi vajadusele vastava pakkumise tegemine. Vastuväidete lahendamine. Rahulolu loomine kliendis. Müügi teostamine. Pikaajalise kliendisuhte loomine jmt.

 • Kliendi ja iseenda isiksuse tajumine
  - Mõtestame, kuidas toimib inimese meel.
  - Millest sõltub usaldussuhte ja rahulolu loomine kliendis. 
  - Toome välja erinevad isiksuse tüübid.
  - Mõtestame erinevad kliendi tüübid ja müügikäitumise eripära nendega.
  - Testide abil saab iga osavõtja ettekujutuse oma tugevustest ja eripärast müügitööl.
  - Õpime kuidas seda eripära arvesse võtta oma professionaalsuse tõstmisel. Kuidas isiksuslikele eeldustele liita müügialane professionaalsus.

 • Müügiprotsessi praktiliste edukate näidete analüüs 
  - Vaatame ja analüüsime edukate müügiprotsesside näidisvideo klippe.
  - Leiame ja kinnistame neid müügisuhtlemise võtteid, mis kindlustavad edu.
  - Arendame oskust näha ja mõista – mis? miks? ja kuidas? toimub müügiprotsessis.
  - Saame selgust millega luuakse müügiedu? Kuidas tegutseb professionaalne müüja? jmt.

 • Praktiliste müügiolukordade treening – osavõtjad lahendavad praktilisi müügiolukordi. Lahendatud harjutuste uurimise, analüüsi ja tagasiside abil kinnistavad osavõtjad oma edukaid müügitehnikaid ja arendamist väärivaid tegevusi. Osavõtjad loovad endale arenguülesanded, et edukad müügivõtted muutuksid igapäevase praktika kaudu uuteks, meeldivateks ja kinnistunud oskusteks.

Koolituse läbimisel osaleja: 

 • Mõtestab müügitöö olemust ja eripära
 • Tunneb tehnikaid mõjusa kliendisuhte loomiseks ja juhtimiseks
 • Mõtestab inimese meele toimimise mehhanisme
 • Kasutab edukaid müügisuhtlemise võtteid ja seeläbi lahendab praktilisi müügiolukordi edukalt
 • Loob endale arenguülesanded, et edukad müügivõtted kinnistuksid igapäevase praktika kaudu uuteks oskusteks
Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend 

Õppemaht: 16 akad tundi

Õppemeetod:

 • Avatud ruum. Lühiloengud, arutelud

 • Õppetöö paarides ja gruppides

 • Müügi treeningharjutuste lahendamine

 • Tagasiside, analüüs, arengueesmärkide püstitamine.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus, lõuna

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Valides 2 või enam enesearengu ja juhtimise koolitust, siis saate mõlemalt soodustust 10%.