Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Планирование производства и эффективное управление производственной деятельностью (Ettevõtte tootmistegevuse planeerimine ja eesmärgipärane juhtimine)

01.01.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

199 €+km
Lektor

Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta omab praktilisi juhtimiskogemusi keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall ja Tehnoloogia Arenduskeskuses IMECC. Alustanud tootearendaja konstruktorina, juhtinud tootmisettevõtte toote- ja tehnoloogiaarendusega seotud tegevust ning vastutanud ettevõtte IT arenduse eest. Tema töö on alati olnud seotus toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga.Hariduselt on Jaak masinaehituse insener, ta on lõpetanud Dresdeni Tehnikaülikooli ja omandanud ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikoolis ja täiendanud oma teadmis. Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppes. Tema töö on alati olnud seotud toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga. Koolitajana alustas ta tegutsemist lisaks oma põhitööle 2002. aastal Audentese Ülikoolis. Täna tegutseb Jaak tootmise valdkonna koolitaja ja konsultandina Äripäeva Akadeemias, TTÜ Avatud Ülikoolis ja jagab oma teadmist ka üliõpilastele Tallinna Tehnikaülikoolis. Senistele teadmistele ja kogemustele tuginedes on Jaak läbi viinud tootmise juhtimise ja planeerimise alaseid koolitusi paljudes erineva tegevusvaldkonna ettevõtetes. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

NB! Registreerudes ka koolitusele "Tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimine ja varude juhtimine", siis saate mõlemalt soodustust 10%. Koolitused leiate seotud koolituste alt lehekülje lõpus.

Цель обучения: Дать обзор основополагающих истин планирования и управления производственным процессом, с помощью которых участники обучения смогут повысить эффективность производственной деятельности на своем предприятии.

Целевая группа обучения: Руководители среднего и высшего звена производственного предприятия, связанные с планированием и управлением производством на предприятии.

Программа обучения: 

Управление производственными процессами:
 • Цели
 • Планирование
 • Принятие решений
Планирование готовности к производству:
 • Выбор места расположения производства
 • Выбор процесса производства
 • Планирование производственной мощности
 • Пространственное расположение производственной системы
 • Структурирование производственного потенциала
Планирование времени и объема производства:
 • Агрегированное планирование производства
 •  Оперативное планирование производственного процесса
 • Хронологическое и мощностное планирование производства
 • Объемное планирование основной производственной программы
 • Оперативное планирование производственного процесса

Результат обучения:

Участник, прошедший обучение, приобретает систематические знания и навыки для планирования и управления производственной деятельностью и может применить методы оперативного управления производством. Участник, прошедший обучение, умеет повысить эффективность и плодотворность своей работы.

Объем учебной работы: 8 академических часов аудиторной работы (1 день обучения)

Методика: cеминар, групповые занятия и упражнения

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Registreerudes ka koolitusele "Tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimine ja varude juhtimine", siis saate mõlemalt soodustust 10%. Koolitused leiate seotud koolituste alt lehekülje lõpus.