Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

E-KOOLITUS (reaalajas): Kuidas suurendada konkurentsivõimet ja vähendada raiskamist oma ettevõttes?

01.01.2021
10.00-17.00
E-ÕPE

Lektor

Eduard Laur

Karjääri esimesed 25 aastat tegutses peamiselt IT ja müügi valdkonnas. See õpetas, kui tähtis on mõista klientide tegelikke vajadusi. Nüüd, töötades ettevõtete mentori ja konsultandina ning aidates neil muudatusi ellu viia, kasutab seda varasemat kogemust: iga projekti alguses selgitatakse välja tegelikud lahendust ootavad probleemid, et tegeleda juurpõhjuste mitte sümptomitega. Aastate jooksul kliente nõustades on jõudnud veendumuseni, mis aitab ka keerulises olukorras: nimelt 80% positiivsest tulemusest annab see, kui probleemi lahendamisega pihta hakata, ning 20% annab valitud metoodika usaldamine. On läbinud Society of Manufacturing Engineersi (SME) ning Gemba Academy Leani ja SixSigma koolitused ning American Society for Quality (ASQ) sertifitseerimise. Oma töös tugineb nõustamis- ja coaching’u-koolitustele ning aastate jooksul omandatud praktilisele kogemusele.

"Maailma ei saa parandada ühekorraga. Protsessi ühekordsest muutmisest või elluviimise kiirusest olulisem on see, et evolutsioon jätkuks."
- Eduard Laur


Tagasiside koolitaja poolt läbi viidud sarnastele koolitustele:
"Meie ettevõtte jätkusuutlikkus on olnud viimasel perioodil küsimuse all. Sain selgeks, et ajaga tuleb kaasas käia ning tuleb sisse viia muudatused, teinekord drastilised. Antud koolitus avas silmad nii mõneski mõttes ning julgustas tegutsema."

" Palju kasulikku infot ja häid näiteid mida hea meelde tuletada. Ülevaatlik info tööriistade ja nende rakendamise kohta."

" Minu jaoks oli kogu teema mõtlemapanev ja andis uue nurga alt lähenemise probleemidele."
"
Kaasahaarav, siduv ja informatiivne. Meeldis see, et Eduard pani väga hästi kaasa mõtlema."
"Väga hea materjali esitlus, kuulajate kaasa haaramine. Huvitavad ülesanded."

Sihtrühm: Tootmis- või teenindusettevõtte esmatasandi ja keskastme juhid, kes otsivad võimalusi kuidas muuta tõhusamaks oma vastutusalas olevaid protsesse, tõsta töötajate motiveeritust ning suurendada ettevõtte konkurentsivõimet. Koolitus on sobiv ka töötajatele, kes osalevad meeskonnaliikmena protsesside tõhustamisel.

Eesmärk:

-  Aidata osalejatel avastada ja kõrvaldada ebaefektiisust oma vastutusvaldkonna protsessides.
- Anda teadmised, tööriistad ja metoodika kuidas läbi raiskamiste vähendamise ja protsesside tõhustamise suurendada ettevõtte konkurentsivõimet, tarnida klientidele ainult kvaliteetseid tooteid ja teenuseid madalama omahinna ja lühema tarneajaga.

Koolitusel käsitletavad teemad:

1.     Väärtuse loomine kui ettevõtte protsesside eesmärk

 • Mis on kliendi silmis väärtus ja kuidas seda tuvastada. Mis on kvaliteet ja mis on defekt.
 • Ettevõtte protsesside efektiivsus. Ressursitõhusus ja vootõhusus.
 • Millest tekib ebaefektiivsus.
 • Süsteemne lähenemine.
2.     LEAN juhtimise põhiprintssibid ja 8 klassikalist raiskamist
 • 8 protsessides esinevat klassikalist raiskamist, kuidas neid tuvastada.
3.     Tööriistad ja metoodikad protsesside tõhustamiseks
 • Protsessid tõhustamise 5 põhiprintsiipi
 • Protsesside kaardistamine, sh. Väärtusahela kaardistamine
 • Tööriistad raiskamiste tuvastamiseks ja vähendamiseks
4.     Muudatuste juhtimine
 • DMAIC metoodika
 • J. Kotter muudatuste juhtimise 8 sammu
 • Kodutöö

Koolituse tulemusena osaleja:
Saab oskused vaadata protsesse läbi süsteemse lähenemise vaate, ehk oskuse märgata kuidas protsessi iga tegevus mõjutab süsteemi teisi komponente.

- On omandanud baasoskused raiskamiste tuvastamiseks keerulistes protsessides, teab ja oskab kasutada tööriistu raiskamiste kõrvaldamiseks ja protsesside tõhususe suurendamiseks.
- Oskab esitada ja argumenteeritult põhjendada muudatusettepanekute vajadust ja pakilisust, nende kasu kogu ettevõttele ja koostada tegevuskava muudatuste läbiviimiseks.
- Kodutöö teostamise ajal saavad koolitatavad kasutada mentori abi.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht: 8 akadeemilist tundi

Õppemeetod: Koolitus baseerub LEAN ja SixSigma protsesside optimeerimise metoodikatel. Koolituse koosneb 40% teoreetilisest osast, 25% grupi- või individuaalsetest harjutustest, 20% aruteludest gruppides ja 15% näidiskaasuste analüüsist.

Koolituse hind sisaldab: reaalajas veebi teel koolitus, elektroonsed õppematerjalid, tõend

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Õppekava rühm: Ärindus ja haldus (üldine)
Õppesuund:  Ärindus ja haldus