Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Keeruliste juhtimisolukordade treening

01.01.2020 - 01.01.2020
10:00-17:00
Tallinn, Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

290 €+km
Lektor

Toomas Osvet

Ta on pikaajaliste kogemustega juht ja koolitaja. On töötanud juhina esmatasandi juhist tippjuhini. Ta omab  superviisori, coach’i, NLP treeneri, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri, juhtimiskonsultandi ning andragoogi sertifikaate. Omandanud mitu kõrgharidust: füüsika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist.Omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF). Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige.

Olles juhipositsioonil tuleb üsna palju ette olukordi, kus lahenduse leidmine on keeruline. Võimekus käituda ja tegutseda sihikindlalt, meeldivalt ning mõjusalt aitab sellistes olukordades kiiremini ja tulemuslikumalt sobivate lahendusteni jõuda.

Koolituse ülesehitus toetub pikaajalistele oskusõppe kogemusele juhtimisoskuste arendamisel. Koolituse käigus õpitakse nende oskuste arendamiseks vajalikke teadmisi ning treenitakse mitmesuguste keerukate olukordade lahendamist. Koolitus aitab õppida looma suhteid, milles kaaslased soovivad panustada oma võimekust parima tulemuse saavutamiseks.


Tagasiside Toomase koolitustele:
 • Väga hea struktuuriga;
 • Lektori jutt väga lihtsasti jälgitav ja arusaadav, ei keela vahele segada küsimuste korral jne;
 • Teadmisi saan päris kindlasti rakendada veel aastaid; Koolitajat oli lust kuulata ning teeks seda uuesti veel;
 • Koolitaja on väga professionaalne, paneb kogu meeskonna mõnusalt tööle, nii et pärast on neist kahju lahkuda; Koolituse jooksul pead olema valmis astuma mugavustsoonist välja; Ma ei ole enne nii sügavalt mõjutanud koolitust saanud - aitäh!
Sihtrühm: Juhid ja spetsialistid

Eesmärk: Soov arendada oskusi luua oma kolleegide, partnerite, alluvate või klientidega meeldivaid ja motiveerivaid koostöösuhteid.

Koolitusel käsitletavad teemad:
 • Kuidas inimene ennast juhib
  -Kuidas toimib inimese meel läbi erinevate enesejuhtimistasandite.
  -Kuidas saavutada sisemine kindlus, sihipärasus ja meelerahu.
  -Iseenda omaduste struktuuri uurimine läbi testi.
  -Kuidas tulla toime oma emotsioonide juhtimisega.
  -Kuidas enesejuhtimise oskused aitavad olla edukam igapäevastes suhetes.
 • Professionaalse käitumise põhioskused
  -Ennast kehtestava, usaldust ja koostööd loova käitumise oskus.
  -Kuidas tegutseda, et kaaslases tekiks motivatsioon, soov ja tahtmine püstitatud eesmärki saavutada.
  -Mõjusa suhtlemisprotsessi struktureeritud etapid.
  -Kõnelemise, kuulamise, kehakeele põhioskused
  -Juhtimisolukorra emotsionaalse seisundi mõjutamise oskus.
  -Enese käitumismustrite struktuuri uurimine läbi küsimustiku.

 • Praktiline treening
  -
  Professionaalse käitumise praktiline treening.
  -Erinevate keeruliste juhtimisolukordade praktiline lahendamine.
  -Harjutuste uurimine, analüüsimine, tagasiside ja järelduste tegemine.
  -Iseenda arengusuundade ja ülesannete püstitamine.
Koolituse tulemusena osaleja:
 • Õpib, kuidas toimib inimese meel ja kuidas seda täpselt arvestada suhetes iseenda ning teiste inimestega;
 • Õpib paremini tundma iseennast ja enese juhtimise võtteid läbi mitmete testide ning tagasisidestatud praktiliste tegevuslike harjutuste;

 • Õpib juhtima iseenda seisundeid ja emotsioone;

 • Õpib eesmärgipäraseid, meeldiva ja mõjusa käitumise ning koostöö loomise põhioskusi;

 • Harjutab läbi treeningprotsessi erinevate juhtimisolukordade lahendamist.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht: 16 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Lühiloengud, arutelud, praktilised harjutused, testid ja küsimustikud; Õppetöö põhiline fookus on praktiliste (lavastatud ja aktiivsete ja eneseanalüüsil põhinemate) harjutuste lahendamisel paarides ja gruppides ning nende harjutuste tagasisidestamine.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus praktiliste harjutustega, õppematerjalid, tõend, kohvipausid.
PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.