Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Isikuandmete kaitse vastutajatele ja andmekaitse spetsialistidele (16-tunnine)

29.10.2018 - 30.10.2018
10:00-17:00
Tallinn, Mehaanika 21 (BlissTray Konverentsikeskus, ruum "Headus")

Koolituse eesmärk on anda osalejale Euroopa Liidu määruses 2016/279 (AKÜM) sätestatud andmekaitsespetsialisti ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised. 

Sinu asutuse või ettevõtte andmetest on lõviosa just isikuandmed. Ja kui Sina ja Su asutus täpselt ei tea, kas ja kuidas nendega peale 25.maid 2018 toimetama peaks, siis ongi see koolitus just täpselt see, kuhu peaksid tulema, et seda teada saada. Vandeadvokaat ja endine Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Urmas Kukk on täpselt see isik, kelle suurepärane praktiline kogemus, osalemine Isikuandmete Kaitse Seaduse väljatöötamisel ja pikaajaline kohtupraktika teevad temast ühe hinnatuma asjatundja Eesti Vabariigis. Ja kes siis veel, kui mitte tema oskaks lahti rääkida, mida üks ettevõte või asutus peaks kibekähku ära tegema, et vältida miljonitrahve ja muid võimalikke ebameeldivusi.

Koolitusel käsitletavad teemad:
- Iseolemise (privaatsus-) õiguse kujunemine;
- Andmekaitse põhitõed;
- Isikuandmete kaitse alusnormid (AKÜM, isikuandmete kaitse seadus);
- Isikuandmete töötlemise põhimõtted;
- Isikuandmete töötlemise seaduslikkuse alused;
- Isikuandmete töötlemise terminid;
- Isikuandmete töötlemise pooled (töötleja, andmesubjekt, vastuvõtja, järelevalve);
- Isikuandmete töötlemise läbipaistvus;
- Andmesubjekti õigused;
- Töötlejate õigused ja kohustused;
- Andmekaitse mõjuhinnangule esitatavad nõuded, selle koostamine ja täitmine;
- Isikuandmete töötlemistoimingute registreerimine;
- Isikuandmetega seotud rikkumised ja rikkumistega seotud toimingud;
- Andmekaitseametniku ülesanded;
- Andmekaitseametniku õigused;
- Koostöö järelevalve asutusega

Koolituse läbinu oskab:
- Kasutada isikuandmete töötlemist reguleerivaid õigusakte ja juhendmaterjale;
- Selgitada isikuandmete töötlemisega kaasnevaid kohustusi, õigusi ja vastutust töötlevale asutusele;
- Koostada isikuandmete töötlemise juhiseid;
- Hinnata isikuandmete töötlemisega kaasnevaid riske ja teha ettepanekuid nende maandamiseks;
- Koostada ja hinnata andmekaitse strateegiaid ja andmekaitsealast mõjuhinnangut;
- Hinnata organisatsiooni isikuandmete töötlemise protsesside vastavust andmekaitse nõuetele;
- Tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning nende rikkumisi.

Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga, mille edukalt teostanu saab vastava tunnistuse.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise. 

PS! Osalejal palun kaasa võtta sülearvuti, kuna koolituse lõppedes sooritatakse arvutis test. Juhul kui ei ole võimalik kaasa võtta sülearvutit, siis palun meile eelnevalt teada anda.
Testi on võimalik ka sooritada nutitelefonis.

Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.