Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Isiksusepõhine stressijuhtimine

01.01.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus, ruum Jupiter

189 €+km
Sihtrühm: kõik antud teemast huvitatud isikud

Eesmärk: õpetada osalejatele ära tundma enda eelistatud käitumistüübist lähtuvaid stressoreid ning anda praktilisi soovitusi nendega toimetulekuks

Käsitletavad teemad:

- Inimkäitumise saladused: õpitud ja automaatkäitumised; nende teadvustatud ja teadvustamata põhjused;
- Käitumiseelistused ja –mudelid DiSC mudelist lähtuvalt. Osalejate personaalse stiili (domineeriv, sotsiaalne, stabiilne, analüüsiv) määratlemine ja sellega kaasnevad stressiallikad ja stressijuhtimise ressursid;
- Mis toimub meie alateadvuses ja kuidas see mõjutab igapäevast toimetulekut stressiolukorras. Osalejate personaalsete alateadlike pingeallikate kaardistamine psühhoanalüütilise testi abil);
- Suhtlemistehnikad toimetulekuks erinevate isiksusetüüpidega (nt. manipulaatorid, rahulolematud, verbaalselt agressiivsed) ning parema koostöö saavutamisvõimalused eri käitumisstiilide puhul (DiSC-ist) nii töö- kui isiklikus elus;
- Emotsioonid meie elus – mida nad meile õpetavad. Emotsioonide aluseks olevad irratsionaalsed mõtted (nt. “Ma ei saa millegagi hakkama”, “Ma pole midagi väärt”, “Keegi ei hooli minust” jne.), mis kõigutavad igapäevast tasakaalu. Parema enesekontrolli saavutamine keerulistes olukordades läbi psühholoogiliste ja kunstiteraapia võtete;
- Enesemotivatsioon ja kuidas seda läbi sokraatilise sisekõne suurendada. Kuidas murda välja “mugavustsoonist” e. praktilised harjutused osalejatele

Koolituse läbimisel osaleja:

- Teab oma isikupärast käitumisstiili ja sellega kaasnevaid stressoreid;
- Teab alateadlikke ja potentsiaalseid stressiallikaid 8 olulises eluvaldkonnas;
- Analüüsib enda käitumist ja oskab planeerida vajalikke muutusi;
- Teab iseenda sisemisi motivatsiooniallikaid ning oskab neid aktiveerida;
- Kasutab suhtlemis- ja emotsioonidejuhtimistehnikaid, mis aitavad stressi ennetada

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 8 akad tundi

Õppemeetod:
testid, grupitööd; mõtteülesanded; praktiliste (sageli psühholoogilisel nõustamisel kasutatavate) tehnikate harjutamine individuaalselt ja grupis.

NB! Osalejatel on võimalik täiendavalt teha enne koolitust DiSC test, mille tulemusena saavad nad ca 20 lk. personaalse rapordi enda käitumisstiili kohta, mis aitab efektiivselt mõista ja planeerida edasisi tegevusi. DiSC testi maksumus 80.- eurot.


Koolituse hind sisaldab:
auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.