Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Enese juhtimine ajas

01.01.2017
10:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Sihtrühm: Ettevõtete juhid, personalijuhid ja teised spetsialistid, kes sooviksid oma aega paremini juhtida.

Eesmärk: Teadvustada ajakasutusoskusi ja õppida paremini korraldama ja tasakaalustama oma isiklikku ja töö elu.

Koolitusel käsitletavad teemad:
1) Isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine.
- Sisemised tegurid, mis takistavad efektiivse ajajuhtimise kasutusele võtmist.
- Ümberlülitumise võime ühelt ülesandelt teisele - millest see sõltub.
- Vastuseis muutustele.
- Meie väärtused ja veendumused, kui meie edu soodustavad või takistavad tegurid.
- Väärtuste roll ajakasutuses.
2) Ajajuhtimise olemus ja põhieesmärgid.
- Ajakorraldamise psühholoogilised mõjurid.
- Ajataju.
- Eesmärkide püstitamise ja prioriteetide määramise tähtsus.
- Ajajuhtimise neli põlvkonda: nende puudused ja tugevused.
- Mille poole ma oma (töö) elus püüdlen?
3) Erinevad ajaplaneerimise meetodid.
- Nende lühitutvustus.
- Nende eelised ja miinused.
- Järgmise päeva tööaja reaalne planeerimine koolituse ajal kolmanda ajajuhtimise põlvkonna teooria põhjal.
- Miks ajaplaneerimine annab efekti kõige suurema ajasurve olukorras ja kuidas aja planeerimine vähendab unustamist.
4) Kuidas seada prioriteete elus ja tööl.
Oma töö organiseerimine: kohtumised ja kohtumiste kokkuleppimine, meilide lugemine, neile vastamine, koosolekud jne.
5) Ajakulutajad.
- Kuhu kulub minu aeg tööl ja kuidas ma raiskan ise teiste aega.
- Vahelesegamiste/töökatkestuste minimeerimise võimalused.
- Tegevuste edasi lükkamine.
6) Ajasäästjad
Delegeerimine (millal, kellele, kuidas), enesekehtestamine, “ei” ütlemine, tegevuste standardiseerimine ja konsolideerimine.
7) Ajataju.
- “ida” ja “lääne” aeg ning selle väljendumine igapäevaelus (alatised hilinejad versus täpsed inimesed).
- Tegevuste edasi lükkamine.

Koolituse tulemusena osaleja:

- oskab oma ajakasutust täpsemalt analüüsida.
- saab uusi ideid oma aja paremaks kasutamiseks.
- saavutab suurema tasakaalu erinevate eluvaldkondade vahel

Õppemaht:
  Suhtluspõhine loeng koos arutelude ja praktiliste ülesannete lahendamisega kokku 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.