Agiilne audit

10.05.2019
10:00-15:30
Tallinn, Nordic Hotel Forum (ruum Altair), Viru väljak 3

Agiilne või paindlik projektijuhtimine on kaasaegne juhtimismetoodika, mis on laialt levinud juba väga paljudes valdkondades. Agiilne projektijuhtimine keskendub vähem mahukale ja detailsele planeerimisele projekti alguses ning rohkem pidevale tagasisidestamisele tööde käigus ja selle käigus detailsete otsuste tegemisele. Tänapäevases kiiresti muutuvas keskkonnas ja kõrge määramatusega projektides detailsete tööde- ja projektiplaanide tegemine ei õigusta ennast, kuna tööde või projekti käigus selgub palju uut informatsiooni. Et olla efektiivne, vähendada väheolulise tööde hulka, et säästa aega ja eelarvet, tuleb jagada tööde detailne planeerimine terve projekti peale ja pidevalt kohandada tegevusi. Rõhk on kommunikatsioonil, tagasisidel ja kiirel proovimisel. Nii on võimalik saavutada projektide palju kõrgem tulemuslikkus (ROI) ja kvaliteet.

Sihtrühm: siseaudiitorid, IT-audiitorid, siseauditi valdkonnas tegutsevad või antud teemast huvitatud isikud

Eesmärk: Agiilsete võtete abil on võimalik oluliselt vähendada auditi sooritamiseks kuluvat aega ning märkimisväärselt suurendada auditi tulemuse kvaliteeti ning seeläbi organisatsioonile loodavat väärtust. Koolituse eesmärgiks ongi õpetada teoreetilisi agiilse auditeerimise lähenemisi ja rühmatööde käigus rakendada neid praktikasse.

Käsitletavad teemad:
  • agiilse projektijuhtimise metodoloogia ja põhimõtted
  • agiilse meetodi rakendamine siseauditis
  • praktikas kasutatavad agiilse auditi tehnikad ja töömeetodid
  • agiilne võrreldes traditsiooniline projektijuhtimine
Koolituse läbimisel osaleja saab:
  • arusaama agiilse projektijuhtimise baaspõhimõtetest, eelistest ja riskidest;
  • ülevaate auditi protsessi agiilsest läbiviimisest:
  • kogemuse praktiliste olukordade lahendamiseks agiilsete põhimõtete rakendamisel auditis.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend
Õppemaht: 6 ak tundi
Õppemeetod: loeng, arutelud, praktilised iseseisvad harjutused (erinevate olukordade analüüsid)
Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus, lõuna

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.