E-KOOLITUS (reaalajas): Agiilne audit

14.05.2020
10:00-15:30
Tallinn, E-KOOLITUS / Viru väljak 3, Nordic Hotel Forum (ruum Altair)

210 €+km
CIA, VANDEAUDIITOR, FCCA, MA

Erki Usin

Erkil on enam kui 20-aastane töökogemus maailma juhtivates audiitorbüroodes, enam kui 8 viimast aastat Deloitte’s. Viimasel kolmel aastal on märkimisväärne osa tööajast kulunud siseauditi ja riskinõustamise teenuste arendamisele agiilsetele põhimõtetele tuginedes. Erki on vandeaudiitor, Eesti Audiitorkogu liige alates 2001. aastast, aastast 2007 The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) liige ning 2015. aastast atesteeritud siseaudiitor (CIA). Erki kuulus aastatel 2010-2015 Eesti Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja Eksamikomisjoni liikmete hulka ning on osalenud Audiitorkogu erinevates töörühmades: auditeerimisstandardite tõlkimise töörühmas aastatel 2009-2010 ja kvaliteedikontrolli töörühmas alates 2009. aastast. Aastatel 2002 – 2010 on Erki pidanud loenguid ja teinud aktiivset koostööd erinevate kõrgkoolidega: SSE Riga, Audentese Ülikool, EBS, TalTech.
SOODUSHIND 185€ + km registreerudes koolitusele hiljemalt 23.04.2020.
Alates 24.04.2020 on koolituse hind 210€ + km.

Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudusel saab küsida küsimusi kirjalikult. Samuti on soovitatav kasutada kaamerat, et koolitaja saaks teiega paremini suhestuda.

Agiilne või paindlik projektijuhtimine on kaasaegne juhtimismetoodika, mis on laialt levinud juba väga paljudes valdkondades. Agiilne projektijuhtimine keskendub vähem mahukale ja detailsele planeerimisele projekti alguses ning rohkem pidevale tagasisidestamisele tööde käigus ja selle käigus detailsete otsuste tegemisele. Tänapäevases kiiresti muutuvas keskkonnas ja kõrge määramatusega projektides detailsete tööde- ja projektiplaanide tegemine ei õigusta ennast, kuna tööde või projekti käigus selgub palju uut informatsiooni. Et olla efektiivne, vähendada väheolulise tööde hulka, et säästa aega ja eelarvet, tuleb jagada tööde detailne planeerimine terve projekti peale ja pidevalt kohandada tegevusi. Rõhk on kommunikatsioonil, tagasisidel ja kiirel proovimisel. Nii on võimalik saavutada projektide palju kõrgem tulemuslikkus (ROI) ja kvaliteet.

Sihtrühm: siseaudiitorid, IT-audiitorid, siseauditi valdkonnas tegutsevad või antud teemast huvitatud isikud

Eesmärk: Agiilsete võtete abil on võimalik oluliselt vähendada auditi sooritamiseks kuluvat aega ning märkimisväärselt suurendada auditi tulemuse kvaliteeti ning seeläbi organisatsioonile loodavat väärtust. Koolituse eesmärgiks ongi õpetada teoreetilisi agiilse auditeerimise lähenemisi ja rühmatööde käigus rakendada neid praktikasse.

Käsitletavad teemad:
  • agiilse projektijuhtimise metodoloogia ja põhimõtted
  • agiilse meetodi rakendamine siseauditis
  • praktikas kasutatavad agiilse auditi tehnikad ja töömeetodid
  • agiilne võrreldes traditsiooniline projektijuhtimine
Koolituse läbimisel osaleja saab:
  • arusaama agiilse projektijuhtimise baaspõhimõtetest, eelistest ja riskidest;
  • ülevaate auditi protsessi agiilsest läbiviimisest:
  • kogemuse praktiliste olukordade lahendamiseks agiilsete põhimõtete rakendamisel auditis.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend
Õppemaht: 6 ak tundi
Õppemeetod: loeng, arutelud, praktilised iseseisvad harjutused (erinevate olukordade analüüsid)
Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus, lõuna

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.