Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

E-KOOLITUS (reaalajas): Agiilne audit

01.01.2020
12:00-17:00
E-ÕPE

Koolitus vastab 5,5 CPE punktile.

Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Interneti-ühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudumisel saab küsida küsimusi kirjalikult. Samuti on soovitatav kasutada kaamerat, et koolitaja saaks teiega paremini suhestuda.

Agiilne või paindlik projektijuhtimine on kaasaegne juhtimismetoodika, mis on laialt levinud juba väga paljudes valdkondades. Agiilne projektijuhtimine keskendub vähem mahukale ja detailsele planeerimisele projekti alguses ning rohkem pidevale tagasisidestamisele tööde käigus ja selle käigus detailsete otsuste tegemisele. Tänapäevases kiiresti muutuvas keskkonnas ja kõrge määramatusega projektides detailsete tööde- ja projektiplaanide tegemine ei õigusta ennast, kuna tööde või projekti käigus selgub palju uut informatsiooni. Et olla efektiivne, vähendada väheolulise tööde hulka, et säästa aega ja eelarvet, tuleb jagada tööde detailne planeerimine terve projekti peale ja pidevalt kohandada tegevusi. Rõhk on kommunikatsioonil, tagasisidel ja kiirel proovimisel. Nii on võimalik saavutada projektide palju kõrgem tulemuslikkus (ROI) ja kvaliteet.

Sihtrühm: siseaudiitorid, IT-audiitorid, siseauditi valdkonnas tegutsevad või antud teemast huvitatud isikud

Eesmärk: Agiilsete võtete abil on võimalik oluliselt vähendada auditi sooritamiseks kuluvat aega ning märkimisväärselt suurendada auditi tulemuse kvaliteeti ning seeläbi organisatsioonile loodavat väärtust. Koolituse eesmärgiks ongi õpetada teoreetilisi agiilse auditeerimise lähenemisi ja rühmatööde käigus rakendada neid praktikasse.

Käsitletavad teemad:
  • agiilse projektijuhtimise metodoloogia ja põhimõtted
  • agiilse meetodi rakendamine siseauditis
  • praktikas kasutatavad agiilse auditi tehnikad ja töömeetodid
  • agiilne võrreldes traditsiooniline projektijuhtimine
Ajakava:
12:00-13:30 koolitus
13:30-13:45 paus
13:45-15:15 koolitus
15:15-15:30 paus
15:30-17:00 koolitus

Koolituse läbimisel osaleja saab:
  • arusaama agiilse projektijuhtimise baaspõhimõtetest, eelistest ja riskidest;
  • ülevaate auditi protsessi agiilsest läbiviimisest:
  • kogemuse praktiliste olukordade lahendamiseks agiilsete põhimõtete rakendamisel auditis.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend
Õppemaht: 6 ak tundi
Õppemeetod: loeng, arutelud, praktilised iseseisvad harjutused (erinevate olukordade analüüsid)
Koolituse hind sisaldab: reaalajas interaktiivne teooriakoolitus koos aruteluga ning jagatud iseseisvate harjutusega üle Interneti, soovi korral jagatud õppematerjalid

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Õppesuund: Ärindus ja haldus