Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Mitterahalise motiveerimisoskuse treening

01.01.2020
09.00 - 16.30
Tallinn, Pärnu mnt 139c (Juunika Koolituse koolitusklass)

Lektor

Toomas Osvet

Ta on pikaajaliste kogemustega juht ja koolitaja. On töötanud juhina esmatasandi juhist tippjuhini. Ta omab  superviisori, coach’i, NLP treeneri, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri, juhtimiskonsultandi ning andragoogi sertifikaate. Omandanud mitu kõrgharidust: füüsika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist.Omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF). Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige.

NB! Valides 2 või enam enesearengu ja juhtimise koolitust, siis saate mõlemalt soodustust 10%.

Sihtrühm:  Juhid ja spetsialistid, kes soovivad arendada oskusi  luua oma meeskonnas,  koostöögrupis või lihtsalt kaastöötajatega meeldivaid  ja motiveerivaid  koostöösuhteid.    

Eesmärk
:

 • Anda selge arusaam juhtimise viisist , mis loob meeskonna liikmetes pühendumust, motiveeritust ja koostöövalmidust
 • Õppida tundma psüühikas toimivaid protsesse. Mida on juhil vajalik selles arvesse võtta. Kuidas on kasulik mõjusat, motiveerivat suhtlemise protsessi üles ehitada.
 • Õppida juhi käitumise põhitehnikaid, mis mõjuvad motiveerivalt, tunnustavalt, innustavalt, jm.
 • Õppida praktilisi oskusi motiveeriva  ning professionaalset tagasisidet andva vestluse läbiviimiseks

Käsitletavad teemad:

I. Motiveeriva  juhtimise põhioskused

 • Juhtimise erinevad stiilid ja viisid. Saavutatavad tulemused.
 • Juhi käitumisviis, juhtimise stiil ja  võtted, mis mõjuvad motiveerivalt. Loovad suurema  innukuse, motiveerituse, pühendumise ja koostöövalmiduse.
 • Kuidas kaasata meeskonna liikmeid parema tulemuse saavutamisse.
 • Motiveeriva, mõjusa kõnelemise  põhitehnika
 • Usalduse loomine, kongruentsus käitumises
 • Oskuslik kuulamine, tagasiside andmine, ümbersõnastamine
 • Motiveeriva  käitumisprotsessi  etapid
 • Enese käitumismustrite struktuuri uurimine (küsimustik)

II. Kuidas toimub inimese enesejuhtimine

 • Inimese enesetaju, enesehinnang, sisemine kindlus.
 • Positiivse aktiivsuse allikad inimese meeles.
 • Motiveerituse allikad, sisemine motivatsioon.
 • Teadlik tahteline enesejuhtimine.
 • Iseenda põhistruktuuri uurimine (test).
 • Teise inimese olemuse mõistmine.
 • Kuidas käituda, et meeskonna liikmetel tekkiks sisemine kindlus, motiveeritus ja soov tegutseda.

III. Juhi motiveeriva käitumise praktiline treening.

 • Konkreetse motiveeriva käitumise põhitehnikate praktiline harjutamine.
 • Konkreetse motiveeriva vestluse protsessi praktiline harjutamine
 • Takistused, raskused ja tüüpilised vead mõjutusprotsessis. näit. tagasiside versus kriitika. Nende lahendamine.
 • Õpetlike näidete uurimine motiveeriva tegevuse praktikast
 • Praktiliste harjutuste uurimine, tagasiside ja järelduste tegemine
 • Iseenda arengusuundade ja ülesannete püstitamine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht: 16 akad tundi

Õppemeetod: Avatud ruum. Lühiloengud, arutelud. Õppetöö põhiline fookus on praktiliste harjutuste lahendamisel paarides ja gruppides. Testid ja küsimustikud. Praktiliste  treeningharjutuste lahendamine ja tagasisidestamine

Treeningu süvameetodid: lavastuslikud harjutused, coaching,  eneseanalüüs.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Valides 2 või enam enesearengu ja juhtimise koolitust, siis saate mõlemalt soodustust 10%.