Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Ettevõtte tootmistegevuse planeerimine ja eesmärgipärane juhtimine

22.11.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus, ruum Jupiter

Lektor

Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta omab praktilisi juhtimiskogemusi keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall ja Tehnoloogia Arenduskeskuses IMECC. Alustanud tootearendaja konstruktorina, juhtinud tootmisettevõtte toote- ja tehnoloogiaarendusega seotud tegevust ning vastutanud ettevõtte IT arenduse eest. Tema töö on alati olnud seotus toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga.Hariduselt on Jaak masinaehituse insener, ta on lõpetanud Dresdeni Tehnikaülikooli ja omandanud ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikoolis ja täiendanud oma teadmis. Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppes. Tema töö on alati olnud seotud toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga. Koolitajana alustas ta tegutsemist lisaks oma põhitööle 2002. aastal Audentese Ülikoolis. Täna tegutseb Jaak tootmise valdkonna koolitaja ja konsultandina Äripäeva Akadeemias, TTÜ Avatud Ülikoolis ja jagab oma teadmist ka üliõpilastele Tallinna Tehnikaülikoolis. Senistele teadmistele ja kogemustele tuginedes on Jaak läbi viinud tootmise juhtimise ja planeerimise alaseid koolitusi paljudes erineva tegevusvaldkonna ettevõtetes. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.
Tähelepanu! Grupp on komplekteeritud.

NB!
Registreerudes ka koolitusele "Tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimine ja varude juhtimine", siis saate mõlemalt soodustust 10%. Koolitused leiate seotud koolituste alt lehekülje lõpus.

Sihtgrupp: Koolitus on suunatud tootmisettevõtete juhtidele, tootmisjuhtidele ja tootmisega seotud keskastme juhtidele kelle otseste ülesannete hulka kuuluvad tootmistegevuse juhtimine ning planeerimine ja seda nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivsel tasandil. Kindlasti on koolitus vajalik ka esmatasandi juhtidele, kes tegelevad otseselt tootmistegevuse korraldamisega ettevõttes. Koolitusele on oodatud ka kõik need kelle tööalane tegevus on otseselt või ka kaudselt seotud ettevõtte tootmistegevusega.

Koolituse eesmärk: Anda osalejatele praktilisi teadmisi tootmistegevuse planeerimise ja selle juhtimise põhitõdedest. Koolituse teoreetiline osa loob seosed tootmise planeerimise ja juhtimise erinevate tasandite ning valdkondade vahel, kujundades terviku, mida toetavad ettevõtetepõhised näited ja praktilised ülesanded. Koolitus on üles ehitatud lähtudes tänapäevastetest tootmise juhtimise ja planeerimise põhimõtetest ning kasutades selleks lihtsaid mõistetavaid ja kasutatavaid praktilisi mudeleid ning meetodeid.

Käsitletavad teemad:

- Ettevõtte tootmistegevuse planeerimise eesmärgid ja ülesanded

 • Tootmine kui väärtuse loomise protsess

- Tootmispotentsiaali valmisoleku planeerimine

 • Tootmissüsteemi disainimine
 • Tootmisprotsessi valik
 • Tootmisvõimsuse planeerimine
 • Tootmise hõivatuse tase ja kulud
 • Alternatiivse tootmisvõimsuse arendamine
 • Tootmispotentsiaali struktureerimine
Matemaatilise planeerimise meetodid ja mudelid

 • Lineaarne planeerimine
Tootmise agregeeritud planeerimine

 • Agregeerimise kontseptsioon ja perspektiivid
 • Koormatuse tasakaalustamise vormid ja instrumendid

Tootmise operatiivne  ajaline ja mahuline planeerimine

 • Partii suurus ja ressursside kasutamise planeerimine
 • Suuremahulise toomise (vooltootmise) ajaline planeerimine
 • Väikese ja keskmisemahulise tootmise (partiitootmise) ajaline planeerimine
 • Tööde prioriteetide hindamine
Koolituse tulemusena osaleja:

- Saab tervikliku ülevaate tootmistegevuse planeerimise ja juhtimise eesmärkidest ning erinevatest aspektidest;
- Oskab tõhusamalt kasutada tootmise planeerimise ja tootmistegevuse korraldamise erinevaid praktilisi mudeleid ja meetodeid;
- Saab juhiseid tootmistegevuse efektiivsemaks juhtimiseks ja  planeerimiseks;
- saab praktilisi näpunäiteid ja uusi mõtteid, kuidas ning milliste vahenditega koostatud plaane paremini ellu viia;

Ettevõttele annab koolitus paremate teadmistega tootmisjuhi, kes tunneb ettevõtte tootmistegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tootlikumaks, efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 8 akad tundi

Õppemeetod: Koolitus on üles ehitatud nii, et teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannetega ja näidetega elust, mis aitavad paremini luua seoseid teoreetiliste mudelite ja meetodite ning tegeliku tootmistegevuse vahel. Koolitus lähtub osalejate vajadustest ja selle käsitletakse neid teemavaldkondi, mis on tähtsas just antud koolitusel osalejatele.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti ja vene  keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Registreerudes ka koolitusele "Tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimine ja varude juhtimine", siis saate mõlemalt soodustust 10%. Koolitused leiate seotud koolituste alt lehekülje lõpus.