Arendava ja toetava organisatsioonikultuuri loomine, coachiv suhtlemisstiil

24.09.2019 - 25.09.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 21/1, 2. korrus, ruum Ceres

369 €+km
NB! Valige seotud koolituste alt veel mõni koolitus ja saate mõlemalt soodustust 10%. Koolitused leiate seotud koolituste alt lehekülje lõpus.

Tagasiside koolitusele:
 • "Kavatsen edaspidi rakendada aktiivset kuulamist ja peegeldamist. Varasemalt pole sellega väga palju kokku puutunud. Iga nädal on mul ette nähtud töötajatega üks ühele vestlused ja sellele ajal on aktiivset kuulamist ja peegeldamist kõige parem harjutada.  Lektor oli väga meeldiv ja haaras hästi oma vestlustesse kaasa."
 • "Käesoleva teemaga ei olnud varem kokkupuudet. Kõik käsitletavad teemad olid huvitavad ning soovin antud positiivsust edasi anda oma töötajatele."

Sihtrühm
: Meeskonna juhid ja meeskonnaliikmed, kes huvituvad enese ja kaaslaste arendamisest

Eesmärk
:

 • - Arendada ennast kui toetavat meeskonna juhti või aktiivset meeskonnaliiget;
 • - Õppida coachiva suhtlemisstiiliga kaasas käivaid toetavaid-arendavaid hoiakuid;
 • - Õppida delegeerimisoskusi ning kuidas panna oma inimesed oma tegevuse ja otsuste eest rohkem vastutama;
 • - Õppida konkreetseid coachivaks suhtlemisstiiliks vajalikke tehnikaid – aktiivset kuulamist, küsimuste esitamist, GROW-mudelit 

Käsitletavad teemad:
 • - Coachingu põhimõtted ja töömeetodid, miks see on vajalik;
 • - Coaching ja coachiv juhtimisstiil;
 • - Erinevad suhtlemisstiilid – millal mida kasutada;
 • - Coaching vs mentorlus;
 • - Tulemuslikku ja toetavat juhendamist toetavad uskumused ja hoiakud;
 • - Eric Berne’i suhtlemistasandid – millist kasutada;
 • - Delegeerimise põhimõtted;
 • - Aktiivne kuulamine coachina;
 • - GROW mudel;
 • - SMARTER mudel oma eesmärkide tegelikuks elluviimiseks jt eesmärgistamise mudelid;
 • - Coachingu küsimuste moodustamine;
 • - Kuidas panna inimene “üle piiride” mõtlema, oma tõelist potentsiaali rakendama;
 • - Coachingu protsessi kaardistamise abivahendid;
 • - Praktilised harjutused, rollimängud

Koolituse läbimisel osaleja:

 • - Teadlik erinevatest suhtlemisstiilidest ning mida millal teadlikult kasutada;
 • - Teadlik coachingu põhimõtetest ja töömeetoditest;
 • - Teadlik coachingu ja mentorluse erinevusest;
 • - Omandanud konkreetseid coachiva suhtlemise tehnikaid;
 • - On ise läbi proovinud erinevaid coachiva suhtlemise tehnikaid
 • - On saanud läbi kaaslase coachingu lahendusi/ideid vähemalt ühe iseenda põletava probleemi lahendamiseks 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 16 akad tundi

Õppemeetod:
Aktiivõppe meetodid, grupiarutelud ja paaristööd, praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon ja rollimängud, eneseanalüüs, erinevad loovmeetodid

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus, lõuna

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Valige seotud koolituste alt veel mõni koolitus ja saate mõlemalt soodustust 10%. Koolitused leiate seotud koolituste alt lehekülje lõpus.