Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Toidualase teabe esitamine tarbijale. Toidu märgistamine.

01.01.2016
11:00 - 16:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

PS! Koolitus toimub laupäevasel päeval!

Tähelepanu! Ühest asutusest 2-4 osaleja korral on koolitustasu soodustus -10%. Ühest asutusest 5 ja enama osaleja korral on koolitustasu soodustus -15%.

Sihtrühm
: toidu valmistajad, tootjad (alates suurtest toiduainete tööstustest kuni väikettevõtjateni), hulgimüüjad ja e-müüjad, kes koostavad toidualase teabe ja vastutavad nõuetekohase märgistamise eest

Eesmärk: Tutvustada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 üldnõudeid toidualase teabe esitamisele, sh üldnõudeid müügipakendis toidu märgistamisele.

Koolituse aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijale, nõuete tutvustamist ja selgitamist. Samad nõuded kohalduvad ka müügipakendis toidu müügile kaugsidevahendite kaudu (nt e-müük).


Koolitus ei käsitle erinõudeid, mis on sätestatud teiste õigusaktidega nt mahemärgistamisele, GM- toidu märgistamisele, kalapüügitoodete ja teatud eri toidugruppide märgistamisele jne.

Käsitletavad teemad:
• Üldnõuded: tarbija õiglane teavitamine, käitleja kohustus/vastutus
• Müügipakendi märgistuse loetavus, sh kirja suurus
• Kohustuslikud teabe üksikasjad: nimetus, koostisosade loetelu, allergeenid, koostisosa kogus, säilimisaeg, netokogus, päritolu/lähtekoht jne
• Täiendavad üksikasjad teatud toiduliikide või –gruppide puhul
• Toitumisalane teave
• Kaugmüük
• Määruse kohaldumine ja üleminekuajad, siseriiklikud kokkulepped
• Müügipakendisse pakendamata toidu toidualane teave
Praktiline näide: koostisosade loetelu koostamine retsepti põhjal

Õppemaht: auditoorne loeng 6 akadeemilist tundi