Sihtgrupp

Kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega.

Koolitajad

Kalju Õunmann
Kalju Õunmann
Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010) "Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele". Määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Tunnistus kehtib Eestis ja kehtivusaeg on 5 aastat.

Tuletöödeks on erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Eesmärk

Antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

Käsitletavad teemad

  1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus

 • Tuletöö olemus ja liigid
 • Tuletööga kaasnevad riskid
 • Tulekahju olemus ja selle levik
 • Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused
 • 2. Ohutus tuletöö tegemisel

 • Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded
 • Nõuded tuletöö tegemiseks
 • Vajalikud tingimused tuletööks
 • Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine
 • Tulekustutusvahendid tuletöö kohas
 • Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine
 • 3. Tulekahju korral tegutsemine

 • Käitumine tulekahju korral
 • Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
 • Tulekustutusvahendite kasutamine
 • 4. Praktilise kustutusharjutuse korraldamine

  Tuletöö tegijale on antud teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Hinnata tule kasutamisega seotud riske
 • Tunneb erinevaid liike tulekustuteid
 • Oskab kasutada tulekustutit
 • Orienteerub seotud õigusaktides

Tunnistus

Koolitus lõppeb tulekustustusharjutuse ja teadmiste kontrolliga ning nende edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

Koolituse teoreetiline osa kestab vähemalt 6 ak t, millele lisandub praktiline osa ja teadmiste kontroll.

Hind sisaldab

Koolitus, praktiline tulekustustusharjutus, õppematerjalid, tunnistus.

Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena, mille puhul arvestame Teie soove, vajadusi ja ettevõtte spetsiifikat. Viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.

Vali sobiv koolituse aeg

5. okt. 2023
Tartu
Tartu
Hübriid
107€ +km
30. okt. 2023
Rakvere
Rakvere
Klassikoolitus
107€ +km
10. nov. 2023
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km
22. nov. 2023
Tartu
Tartu
Hübriid
107€ +km

Tagasiside

Veel koolitusi sarnasel teemal

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus