Sihtgrupp

Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva, tööstuskiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) "Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded". Näiteks kui on vaja, et keskonnakaitseamet või loomaarstide selts aktsepteeriks; kui tegeletaradioaktiivsete allikatega, põlevkivitööstus, kus tehnoloogilises protsessis kasutatakse kiirgust. Cs-137 kasutajad sobivad kindlasti. Elektrikiirguse teemasid aga antud koolitus ei kata. Koolitaja võtab alati arvesse registreerunud osalejate tegevusvaldkonda ning räägib koolitusel sellest lähtuvalt. Kiirgustöötajad peavad läbima kiirgusohutuse täiendkoolituse vähemalt iga 5 aasta järel.

Koolitajad

Eduard Gerškevitš
Eduard Gerškevitš

Käsitletavad teemad

  1. Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk

  2. Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud

  3. Kiirgusohutuse alused

  4. Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded

  5. Tegutsemine avariiolukorras

  6. Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga
 • Teab kiirgusmõõteühikuid ja loodusliku fooni komponente
 • Tunneb kiirgusseadusandlust ja doosi piirmääri
 • Tunneb kiirgusohutuse aluseid, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid

Tunnistus

Koolitus lõppeb (elektroonilise) teadmiste kontrolliga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus. Soovi korral väljastatakse hambaarstidele ka Eesti Hambaarstide Liidu poolt tunnustatud tunnistuse 4 TP-ga.

Koolituse kestus

Loeng 4 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid, tunnistus.

Vali sobiv koolituse aeg

20. nov. 2024
Online koolitus
143€ +km
20. nov. 2024
Online koolitus
143€ +km

Tagasiside