Sihtgrupp

Toitlustus-, toidutootmis- ja toidukaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, müüjad, teenindajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid jt töötajad, kes puutuvad kokku toiduga. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Eesmärk

Tegemist on iseseisva õppija koolitusega, kus osaleja töötab õppematerjali iseseisvalt läbi. Koolitust on võimalik läbida kolmel viisil: 1. Koolitusmaterjalid saadame e-postiga. Pärast arve tasumist saadame konspekti ja testi (pdf formaadis) märgitud e-posti aadressile. Testid saab tagasi saata posti teel või e-posti aadressile koolitus@juunika.ee. Testi on võimalik läbida eesti keeles ja vene keeles. 2. Koolitusmaterjalid on kättesaadavad Google Drive keskkonnas. Pärast arve tasumist saadame konspekti ja testi juurdepääsulingid märgitud e-posti aadressile. Saadaval ainult eesti keeles. 3. Koolitusmaterjalid ja test saadetakse posti teel. Saadaval eesti ja vene keeles. Osaleja töötab materjalid läbi ning täidab testi. Meie kontrollime testi tulemusi ning anname tagasisidet. Kui esimesel korral ei õnnestu test piisavalt hästi (min lävend on 80% õigeid vastuseid), siis on võimalik testi uuesti teha (ilma lisatasuta). Kui ka sel korral ei peaks õnnestuma, siis soovitame osaleda Toiduhügieeni avalikul koolitusel, et teadmisi paremini kinnistada.

Käsitletavad teemad

 • Toiduhügieeni põhimõtted
 • Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
 • Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • Puhastamine ja desinfitseerimine
 • Kahjuritõrje
 • Isiklik hügieen
 • HACCP põhimõtted
 • Toitu käsitlevad õigusaktid
 • Toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab toiduhügieenialaste teadmiste vajalikkust toidukäitlemisel, arvestades sealjuures erinevaid riskitegureid
 • Tunneb mikroorganismide liike ja nende paljunemist mõjutavaid tegureid
 • Teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid haiguste, toidumürgistuste ja -infektsioonide vältimiseks
 • Mõistab toidukäitleja vastutust ja kohustusi toidukäitlemisel ettevõttes

Tunnistus

Koolitus lõppeb (elektroonilise) teadmiste kontrolliga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

6 ak t

Hind sisaldab

Kirjalik õppematerjal iseseisvaks läbitöötamiseks, elektrooniline tunnistus

E-koolituse pakett

E-koolitus

Tunnistus

Koolitus lõppeb (elektroonilise) teadmiste kontrolliga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

6 ak t

Hind sisaldab

Kirjalik õppematerjal iseseisvaks läbitöötamiseks, elektrooniline tunnistus

Tagasiside

Veel koolitusi sarnasel teemal

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus