Sihtgrupp

Kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega.

Koolitajad

Kalju Õunmann
Kalju Õunmann
Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010) "Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele". Määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Tunnistus kehtib Eestis ja kehtivusaeg on 5 aastat.

Tuletöödeks on erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Eesmärk

Antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

Käsitletavad teemad

  1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus

 • Tuletöö olemus ja liigid.
 • Tuletööga kaasnevad riskid.
 • Tulekahju olemus ja selle levik.
 • Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
 • 2. Ohutus tuletöö tegemisel

 • Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
 • Nõuded tuletöö tegemiseks.
 • Vajalikud tingimused tuletööks.
 • Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
 • Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
 • Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
 • 3. Tulekahju korral tegutsemine

 • Käitumine tulekahju korral.
 • Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
 • Tulekustutusvahendite kasutamine.
 • 4. Praktilise kustutusharjutuse korraldamine

  Tuletöö tegijale on antud teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • - hinnata tule kasutamisega seotud riske,
 • - tunneb erinevaid liike tulekustuteid,
 • - oskab kasutada tulekustutit,
 • - orienteerub seotud õigusaktides.

Tunnistus

Koolitus lõppeb tulekustustusharjutuse ja teadmiste kontrolliga ning nende edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

Koolituse kestus 7 akad t, sh teoreetiline osa 6 ak t, millele lisandub 1 akad t praktiline osa ja teadmiste kontroll.

Hind sisaldab

Koolitus, praktiline tulekustustusharjutus, õppematerjalid, tunnistus.

Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Interneti-ühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudumisel saab küsida küsimusi kirjalikult.

Vali sobiv koolituse aeg

26. sept. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
107€ +km
16. sept. 2024
Pärnu
Pärnu
Klassikoolitus
107€ +km
23. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km
26. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km
14. nov. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
107€ +km
22. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km
26. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km

Tagasiside