Sihtgrupp

Ehituse (sh teedeehitus) projektijuhid, objektijuhid, tööohutuse eest vastutavad isikud, ehitusjärelvalve spetsialistid.

Koordinaator on vähemalt 3-aastase ehitusalase praktilise kogemusega spetsialist, kes on läbinud ehitustööde ohutusalase väljaõppe kestusega vähemalt 8 tundi.

Eesmärk

Anda teadmisi kuidas ennetada ohte ehitusplatsidel ning mida selleks teha tuleb. Ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks ehitusplatsil peavad tööandjad, kelle töötajad seal töötavad ja FIE-d määrama töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori. Peatöövõtja määrab ühisel ehitusplatsil tööde tegemise ajaks kirjalikult ühe või mitu koordinaatorit. Kui peatöövõtjat ei ole määratud, siis määrab koordinaatori ehitise omanik.

Käsitletavad teemad

  1. Ehitusettevõtja üldkohustused töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel

 • Tööinspektsiooni teavitamine 
 • Tööohutusplaan 
 • Töötajate väljaõpe 
 • Tervisekontroll
 • 2. Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad üldnõuded ehitamisel

  3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses

 • Ohutuse korraldus ehitusplatsil
 • Tööohutuse plaan, selle ajakohastamine ja ohtlikud tööd
 • Ehitamine ja ohutuse kontrollimine
 • Ohutegurid ja ohutusnõuded
 • Kaitsevahendid ja-meetmed
 • Esmaabi
 • Välistöökohtade ohutus
 • Tellingud ja muud töövahendid
 • Lammutustöö ohutus
 • Asbestiohuga seotud tööd
 • Kõrgusest kukkumise vältimine
 • 4. Muud töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktid, mille nõuetega peab arvestama ehitamisel

  5. Levinumad rikkumised ehitusplatsidel

  6. Kust leida ehitusohutuse juhendmaterjale

  7. Isikukaitsevahendite (IKV) kasutamine

Mida oskab koolituse läbinu?

 • teab ehitusettevõtja üldkohustusi töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks, tunneb vastavat seadusandlust
 • teab, kuidas tagada ohutus ehitusplatsil, rakendades vajalikke kaitsemeetmeid
 • teab isikukaitsevahendite olulisust
 • oskab koostada tööplaani, teab tööohutuse juhtimispõhimõtteid

Tunnistus

Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

Loeng 8 ak t

Hind sisaldab

Videoloeng, õppematerjalid, tunnistus.

Antud koolitus annab 5,7 täienduspunkti (TP).

E-koolituse pakett

E-koolitus
Koolitajad: Ants Vurma
Tunnistus

Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

Loeng 8 ak t

Hind sisaldab

Videoloeng, õppematerjalid, tunnistus.

Info osalejale

Veebikoolituse videot saate vaadata pärast arve tasumist. Veebikoolitust saab vaadata 30 päeva jooksul.

Tagasiside