Sihtgrupp

Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud (ettevõtte/hoone omanik, majandusjuhatajad, haldusjuhid, tehnika-ja tootmisjuhid, inimeste ohualast väljaviimise ja päästetööde tegemise eest vastutavad töötajad jt), kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine.

Koolitajad

Kalju Õunmann
Kalju Õunmann

Eesmärk

Anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon.

Käsitletavad teemad

  PS! Koolitusel käsitletakse ka "Tuleohutuse seaduse" muudatusi, mis kehtivad alates 01.03.2021.

  PS! Alates 01.01.2014 on enesekontrolli aruandlusperiood vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

  1. Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine

 • Reguleerivad õigusaktid
 • Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
 • Aruande sisu
 • 2. Tulekahjude tekkepõhjused

 • Riskide ja ohtude hindamine
 • Tulekahjude ennetamine
 • Tagajärgede ennetamine
 • 3. Tuleohutuse korraldamine

 • Vastutavate isikute määramise võimalused
 • Seadusandlusest tulenevad kohustused
 • Kohustuslik dokumentatsioon NB! Uus nõue - operatiivkaardi koostamise nõuded
 • 4. Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine

 • Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
 • Kandekonstruktsioonide tulepüsivus
 • Põlevmaterjalide ladustamine
 • Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine
 • 5. Tuleohutuspaigaldiste hooldatuse korraldamine

 • Erinevad paigaldised
 • Omaniku/valdaja kohustused
 • Hooldaja kohustused
 • 6. Tuleohutuskoolitused

 • Erinevad kohustuslikud koolitused
 • Läbiviimise nõuded

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte
 • Oskab korraldada ettevõtte tuleohutust
 • Oskab läbi viia ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli
 • Tunneb erinevaid tulekustutite liike
 • Oskab juhendada töötajaid tuleohutusalaselt

Tunnistus

Koolitus lõppeb (elektroonilise) teadmiste kontrolliga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

Loeng 8 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid, tunnistus.

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside