Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine ja toetavad tegevused

10.06.2019
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 181a (Tartu Teaduspark)

129 €+km
Tagasiside koolitusele:
"Ootused olid suhteliselt pessimistlikud, kuna eelnevatelt koolitustelt (mitte Juunika) ei ole ma oma küsimustele vastuseid saanud. Üllatusin meeldivalt. Nüüd tean, kuidas pean meie riskianalüüsi täiendama ja muutma."
-Koolitusel osaleja, mai 2019
1. jaanuaril 2019 jõustunud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustest üks tähtsamaid on tööandjate kohustus mõõta ja kaardistada töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid.
Tööandjal tuleb hinnata töökeskkonna mõju töötajate tervisele ning vajadusel rakendada abinõusid ja meetmeid tervisekahjustuste (sh tööstress, depressioon, läbipõlemine) ennetamiseks ning töökeskkonnast tulenevate ohutegurite mõju vähendamiseks. Alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, §91 .

Sihtrühm: Ettevõtete juhid, töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, -nõukogu liikmed, personalijuhid jt töötervishoiust ning tööohutusest huvitatud inimesed

Käsitletavad teemad:
1.     Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas – ühiskonna muutuste mõju psühhosotsiaalsetele teguritele;
2.     Positiivse ja negatiivse vahel ei olegi nii lihtne piiri tõmmata:
Paindlikud töösuhted ja paindlik tööaeg, kaugtöö, öötöö, mitme tööandja juures töötamine – hea või halb?, õiguslikud nõuded
3.     Võrdne kohtlemine, kiusamine, ahistamine õigusaktides
4.     Töösuhte lõpetamine kui asjad ei laabu (olgu põhjuseks tervis, konflikt, ületöötamine või muu).
5.     Psühhosotsiaalsete ohutegurite tuvastamine ja hindamine teoorias ja praktikas;
6.     Riskianalüüsis psühhosotsiaalsete ohutegurite taseme määramine ja sekkumismeetmete rakendamine riski ohjamiseks;
7.     Töötajate juhendamine ja toetavad tegevused

Koolituse läbimisel osaleja:
- oskab tuvastada ja hinnata erinevaid psühhosotsiaalseid ohutegureid töökeskkonnas;
- oskab rakendada erinevaid abinõusid ja meetodeid probleemide lahendamiseks;
- oskab riskianalüüsis psühhosotsiaalsete ohutegurite taseme määrata;
- oskab töötajaid õigesti juhendada ja läbi viia toetavaid tegevusi;
- omab ülevaadet õiguslikest nõuetest.

Koolituse maht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.