Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Kemikaaliohutus Sinu ettevõttes

01.01.2019
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Kui Sinu ettevõte ja selle töötajad kasutavad oma igapäevatöös mistahes kemikaale ja/või biotsiide, siis on väga oluline teha seda turvaliselt. Vältimaks õnnetusi, mis teadmatuse või oskamatuse tõttu võiksid juhtuda Sinu enda, mõne kolleegi, kliendi või keskkonnaga. Seda turvalist käsitsemist me sellel koolitusel õpetamegi. Ja kui kõigest hoolimata peaks ikkagi midagi halba juhtuma, siis oskad kiiresti ja õigesti tegutsedes kahju minimaalsena hoida.  Sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast on võimalik valida, kas saada targemaks ainult kemikaalide osas või osata turvalisemalt toimetada nii kemikaalide kui biotsiididega.

Koolitus on vajalik ja nõutav kõigile, kes ettevõttes kemikaalide ja/või biotsiidide kasutamisega kokku puutuvad.

Õpiväljundid:
- Teab, missugustest seadustest kemikaalide kasutusnõuded tulenevad;
- Tunneb kemikaalide jaotumist ja märgistamist;
- Teab kemikaalidest tulenevaid ohte ja oskab leida nende kohta lisainfot;
- Oskab kasutada isikukaitsevahendeid;
- On kursis enda õiguste ja kohustustega vastavate ainete kasutamisel;
- Omab infot Eestis kasutada lubatud biotsiidide kohta.

Kõik koolitusel läbitavad teemad seostakse praktiliste näidetega.
Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga. 

8-tunnine koolitusprogramm on kinnitatud Eesti Desinfektsiooni-ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidu poolt ja igale koolituse läbijale väljastatakse peale teadmiste kontrolli Terviseameti poolt aktsepteeritav tunnistus. Tõend väljastatakse osalejale juhul kui osaleja osaleb koolitusel kuni 6 akad tundi ja/või ei tee teadmiste kontrolli.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus/tõend

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste näidetega kokku 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi.  Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.