Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Kemikaaliohutus Sinu ettevõttes. Biotsiidid

01.01.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

129 €+km
Lektor

Laura Arland

Tööohutuse insener, riskianalüütik (Msc), tööohutuse ja -keskkonna koolitaja.                                                                      Laura Arland on töötanud Tööinspektsioonis tööinspektorina, erasektoris töökeskkonnaspetsialisti ja riskianalüütikuna, Tallinna Tehnikaülikoolis lektorina. Ta on lõpetanud magistrantuuri ergonoomika erialal ning jätkas õppimist Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonnas doktorantuuris. Laura on kirjutanud teadusartikleid, osalenud rahvusvahelistel konverentsidel ja läbinud palju töökeskkonnaalaseid koolitusi ka välismaal. Laura on esindanud Eestit Euroopa Liidu vanemate tööinspektorite komitees. Lektori, koolitaja ja konsultandina on Laural kogemust üle 11 aasta.

Sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, kemikaaliohutuse eest vastutavad isikud täiendkoolitus ettevõttele, kus käideldakse kemikaale ja/või biotsiide ettevõttesiseselt.
Koolitus on vajalik ja nõutav kõigile, kes ettevõttes kemikaalide ja/või biotsiidide kasutamisega kokku puutuvad.

Koolituse eesmärk:
Anda osalejatele teadmised tagamaks õnnetuste vaba töökeskkond töötamisel kemikaalidega, biotsiididega

Käsitletavad teemad:

 • Ülevaade seadusandlusest – CPL, REACH, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus).
 • Riiklik järelevalve - Terviseamet, Tööinspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet, Päästeamet
 • Kemikaalidega seotud mõisted ja klassifitseerimine. Pakendamine ja märgistamine.
 • Ohutusnõuded.
 • Tööandja kohustused (riskianalüüsis kemikaalide käsitlemine, isikukaitsevahendid, ohutusjuhendid).
 • Töötajate õigused, kohustused ja kompetentsus (juhendamine, tunnistused, ohutuskaartide lugemine, ohutud töövõtted, isikukaitsevahendite kasutamine).
 • Biotsiidi kutselise kasutaja eriteadmised (Eestis lubatud biotsiidide ja toimeainete nimekirjade leidmine ja kasutamine; 4. taseme kahjuritõrjuja kutsestandard).

Koolituse läbimisel osaleja:

 • Tunneb kemikaaliohutusega seotud seadusandlust ja tunneb kemikaalidega seotud mõisteid ja nende jaotamist
 • Teab kemikaalidega seonduvaid ohte töökeskkonnas
 • Teab kemikaalidega töötamise ohutusnõudeid
 • Oskab otsida infot erinevate kemikaalide kohta
 • Tunneb kemikaalidega seonduvaid õigusi ja kohustusi töökeskkonnas
 • Omandab biotsiididega seotud eriteadmised
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus/tõend

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste näidetega kokku 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi.  Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.