Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Infotund: Muudatused 01.01.2019 rakendunud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

08.03.2019
10:00 - 13:15
Pärnu, Supeluse 26 (Villa Wesset)

Koolitus on toimunud. Kui olete huvitatud sellest või mõnest muust koolitusest töökeskkonna alal, siis palun võtke ühendust koolitus@juunika.ee.
29.11.2019 on Tallinnas tulemas koolitus "Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas", mis käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste neid aspekte.

Sihtrühm: Ettevõtte juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökorraldajad, töötajate esindajad ja teised huvilised

Eesmärk
: Tuua välja muudatused alates 01.01.2019 rakendunud töötervishoiu ja tööohutuse seadusest.

Käsitletavad teemad:

- Millised määrused jäävad, millised kaovad;
- Muudatused seoses töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamisega;
- Muudatused seoses töötajatele tervisekontrolli korraldamisega;
- Muudatused seoses tööinspektsioonile info edastamisega (tööõnnetus, töökeskkonnanõukogu, töökeskkonnavolinik);
- Muudatus vastutuses töötervishoiu ja tööohutuse rikkumisel;
- Teised muudatused ja uuendused uues seaduses võrreldes praegu kehtiva seadusega.

Infotunni läbimisel osaleja:

1) Oskab hinnata töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise vajadust ettevõttes ja mõistab vastutust, kohustusi, õigusi;
2) Teab, millisteks muutusteks valmistuda;
3) Teab, millega arvestada uue seaduse rakendumisel

Infotunni läbimisel väljastatav dokument:  Väljastatakse osalejale soovi korral tõend

Õppemaht: auditoorne loeng koos aruteludega kokku 4 akadeemilist tundi

Infotunni hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus.

PS! Antud infotundi on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Infotunni/koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.