Infotund: Muudatused 01.01.2019 rakendunud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

19.03.2019
09:00 - 12:15
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

78 €+km
lektor

Evelin Martin

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Evelinil on töökogemus tööohutuse valdkonnas 10 aastat töökeskkonnaspetsialistina ja töökeskkonna nõukogu esimehena (Flexa ja Rakvere Lihakombinaat). Tööinspektsioonis oli inspektor aastatel 2010-2012. Lemeks ASis on ta töökeskkonnaspetsialist alates 2012. aastast. 2007. aastal TTÜ Töötervishoiu- ja tööohutusalane akadeemiline koolitus. 2010. - 2012. aastal Tööinspektsiooni sisekoolitused ja alates 2014. aastast on Evelin TTÜ keskkonnajuhtimise tudeng.
Sihtrühm: Ettevõtte juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökorraldajad, töötajate esindajad ja teised huvilised

Eesmärk
: Tuua välja muudatused alates 01.01.2019 rakendunud töötervishoiu ja tööohutuse seadusest.

Käsitletavad teemad:

- Millised määrused jäävad, millised kaovad;
- Muudatused seoses töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamisega;
- Muudatused seoses töötajatele tervisekontrolli korraldamisega;
- Muudatused seoses tööinspektsioonile info edastamisega (tööõnnetus, töökeskkonnanõukogu, töökeskkonnavolinik);
- Muudatus vastutuses töötervishoiu ja tööohutuse rikkumisel;
- Teised muudatused ja uuendused uues seaduses võrreldes praegu kehtiva seadusega.

Infotunni läbimisel osaleja:

1) Oskab hinnata töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise vajadust ettevõttes ja mõistab vastutust, kohustusi, õigusi;
2) Teab, millisteks muutusteks valmistuda;
3) Teab, millega arvestada uue seaduse rakendumisel

Infotunni läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht: auditoorne loeng koos aruteludega kokku 4 akadeemilist tundi

Infotunni hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus.

PS! Antud infotundi on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Infotunni/koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.