Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

EOK online MALLKoolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Interneti-ühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudumisel saab küsida küsimusi kirjalikult.

Sihtrühm: Ehituse (sh teedeehitus) projektijuhid, objektijuhid, tööohutuse eest vastutavad isikud, ehitusjärelvalve spetsialistid

Eesmärk: Anda teadmisi kuidas ennetada ohte ehitusplatsidel ning mida selleks teha tuleb. Ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks ehitusplatsil peavad tööandjad, kelle töötajad seal töötavad ja FIE-d määrama töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori. Peatöövõtja määrab ühisel ehitusplatsil tööde tegemise ajaks kirjalikult ühe või mitu koordinaatorit. Kui peatöövõtjat ei ole määratud, siis määrab koordinaatori ehitise omanik.

Antud koolitus annab 5,7 täienduspunkti (TP). Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kutsekomisjoni poolt. 

Koordinaator on vähemalt 3-aastase ehitusalase praktilise kogemusega spetsialist, kes on läbinud ehitustööde ohutusalase väljaõppe kestusega vähemalt 8 tundi.

Määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituseson kehtestatud «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 4 lõike 5 alusel.

Käsitletavad teemad:
1.Ehitusettevõtja üldkohustused töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel

 •   Tööinspektsiooni teavitamine
 •   Tööohutusplaan
 •   Töötajate väljaõpe
 •   Tervisekontroll
2. Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad üldnõuded ehitamisel
3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
 • Ohutuse korraldus ehitusplatsil
 • Tööohutuse plaan, selle ajakohastamine ja ohtlikud tööd
 • Ehitamine ja ohutuse kontrollimine
 • Ohutegurid ja ohutusnõuded
 • Kaitsevahendid ja-meetmed
 • Esmaabi
 • Välistöökohtade ohutus
 • Tellingud ja muud töövahendid
 • Lammutustöö ohutus
 • Asbestiohuga seotud tööd
 • Kõrgusest kukkumise vältimine
4. Muud töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktid, mille nõuetega peab arvestama ehitamisel
5. Levinumad rikkumised ehitusplatsidel
6. Kust leida ehitusohutuse juhendmaterjale
7. Isikukaitsevahendite (IKV) kasutamine.

Koolituse läbimisel osaleja:
 • teab ehitusettevõtja üldkohustusi töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks, tunneb vastavat seadusandlust
 • teab, kuidas tagada ohutus ehitusplatsil, rakendades vajalikke kaitsemeetmeid
 • teab isikukaitsevahendite olulisust
 • oskab koostada tööplaani, teab tööohutuse juhtimispõhimõtteid

Õppemaht: loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse hind sisaldab: reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti, elektroonilised õppematerjalid ja tunnistus.

Õppekava rühm: Töötervishoid ja -kaitse

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.