Kohderyhmä

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa työskentelevät tai töihin menossa olevat työntekijät (esim. rakennustyöntekijät, kuljettajat, siivoojat, hitsaajat jm)

Kouluttajat

Evelin Martin
Evelin Martin
Koulutuksen onnistunut suorittaminen on edellytys työllistymiselle Suomesta ja muista Pohjois-Euroopan monista yrityksistä.

Tarkoitus

Antaa yleiskatsauksen Suomen ja muiden Pohjois-Euroopan maiden nykyisistä työturvallisuuden ja -tekniikan periaatteista sekä kollektiivisten työpaikkojen vaaroista.

Käsitellyt aiheet

  • Yhteistyöpaikka: turvallisuus, asiakasvalinta/palveluntarjoajan valinta, sopimuksen laatiminen, asiakas, palveluntarjoaja, määräaikainen laina, riskianalyysi, työturvallisuus- ja työterveysvastuu, työnantajan tehtävät ja vastuut, työterveyden ja -turvallisuuden järjestäminen kollektiivisella työpaikalla .
  • Yleinen turvallisuus: nollaturvan periaate, taloudelliset seuraukset, riskinhallinta, painetekijät.
  • Kollektiiviseen työpaikkaan tutustuminen, ohjelman sisältöön tutustuminen.
  • Turvallinen työpäivä: työkalujen ja koneiden sekä laitteiden käyttö, nostotyöt, työskentely työmaalla, jossa on putoamisvaara, työskentely ahtaassa tilassa, kemikaalien aiheuttamat vaarat huomioon ottaen, muu erityistyö, lopettaminen työpäivä kollektiivisella työpaikalla.
  • Toimenpiteet onnettomuuden sattuessa, toimet hätätilanteessa, hätäpuhelu, kaasukontaminaatio.

Mitä opiskelija tietää koulutuksen jälkeen?

  • Hän tuntee oikeutensa, velvollisuutensa ja vastuunsa työskennellessään Pohjoismaissa
  • Tuntee Pohjoismaisen työsuojelulainsäädännön ja sen soveltamisen
  • Tietää, miten vaaratilanteita voidaan ehkäistä
  • Tunnistaa vaarat, joita kollektiivisella työpaikalla voi olla
  • Osaa valita turvalliset työtavat

Todistus / sertifikaatti

Koulupäivän lopussa opiskelijat kirjoittavat monivalintakysymyksiä. Koulutuksen ja kokeen läpäisyn jälkeen myönnetään sähköinen todistus, joka oikeuttaa aloittamaan työt välittömästi ja on voimassa kuukauden. Koulutuksen onnistuneen suorituksen jälkeen myönnetään muovinen työturvallisuuskortti, joka on voimassa 5 vuotta. Lisäksi harjoittelija rekisteröidään Työturvallisuuskeskukseen. Työturvallisuuskortti toimitetaan Työturvallisuuskeskuksesta Viroon 3-4 viikon kuluessa kortin tilauksesta. Kortin saapumisen jälkeen kortti lähetetään koulutuksen osallistujalle kirjattuna kirjeenä.

Koulutuksen kesto

Luento 8 akateemista tuntia

Hinta sisältää

Interaktiivinen teoriakoulutus, oppimateriaalit ja muovinen työturvallisuuskortti.

Suomen työturvallisuuskortti on Suomessa kehitetty valtion toimenpide työturvallisuuden varmistamiseksi.

Valitse sopiva koulutusaika

31. May 2024
Online koulutus
85€ +km
3. May 2024
Online koulutus
85€ +km
17. May 2024
Online koulutus
85€ +km
6. Jun 2024
Online koulutus
85€ +km
14. Jun 2024
Online koulutus
85€ +km
21. Jun 2024
Online koulutus
85€ +km
28. Jun 2024
Online koulutus
85€ +km

Tagasiside