Koolitaja: Evelin Martin
Eestikeelsed Eesti keeles
E-koolitus
E-koolitus

Registreeri koolitusele

Palume sisestada vormil osaleja e-posti aadress, mida osaleja reaalselt kasutab.
Sinna saadame olulise koolituse info (aeg, asukoht, online link, praktika ja testi info, tõend jne).

Osalejate andmed

Lisa osaleja

Kontaktandmed

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

E-KOOLITUS 24/7: Töökeskkonna riskid kaugtööl (video)
46
Käibemaks
10.12

Kokku
56.12
Koolitustingimustega saab tutvuda siin .

Sihtgrupp

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Käsitletavad teemad

  1. Kaugtöö riskide hindamine – millest alustada ja millele peab riskide hindamisel eriti tähelepanu pöörama?

  2. Eriolukorra riskide hindamine – kuidas ja millele peab riskide hindamisel eriti tähelepanu pöörama?

  3. Kas arvestades praegust eriolukorda tuleb teha täiesti uus riskianalüüs või on ka teisi variante?

  4. Kuidas tööandja saab kontrollida kaugtöö töötegemise ohutust?

  5. Kui tööga kaasnevad kõrgemad riskid, siis kas saab keelata kodus töötamist ja kas töötajal on õigus tööst keelduda?

  6. Kuidas hinnata riske, kui töötaja teeb kaugtööd mitmest asukohast, nt kodu, suvila? Kas siis tuleb mitu erinevat riskianalüüsi?

  7. Kas kodus tööd tehes juhtunud õnnetus on alati tööõnnetus? Keda ja kuidas peab sellest teavitama?

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust
 • Teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida

Tunnistus

Osaleja soovi korral väljastame koolituse järgselt elektroonse tõendi.

Koolituse kestus

3 ak t

E-KOOLITUS. Peale arve tasumist saadetakse Teile e-mail täpsema informatsiooniga. Koolitust on võimalik ligipääsu saamisest alates läbida 30 päeva.

Tagasiside