Juunika Koolitus OÜ-le on väljastatud vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele EHISes TKH majandustegevusteade nr 218222 (uuendatud 23.11.2020) järgmistele õppekavarühmadele: ajakirjandus, arvutikasutus, eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine, ehitus ja tsiviilrajatised, hambaravi, isikuareng, juhtimine ja haldus, klassiõpetaja koolitus, koduteenindus, koolieelikute õpetajate koolitus, majandusarvestus ja maksundus, majutamine ja toitlustamine, meditsiin, prügi ja heitvete käitlemine, psühholoogia, raamatukogundus, teave, arhiivindus, rahandus, pangandus ja kindlustus, sekretäri- ja kontoritöö, sotsiaaltöö ja nõustamine, transporditeenused, turundus ja reklaam, tööoskused, töötervishoid ja -kaitse, õendus ja ämmaemandus, õigus.

Juunika Koolitus OÜ on registreeritud Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel ja on õigus läbi viia järgmiseid koolitusi:

  • esmaabiandjate välja- ja täiendõppekursused, registreerimise number 20/2010;
  • töökeskkonnavolinike, -spetsialistide ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppekursused, registreerimise number 3/2012 .

Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL) väljastas Juunika Koolitus OÜ-le õiguse panna tunnistusele kirja täienduspunktid (TP) järgmistel õppekavadel:

  1. Asbestitöid teostava töötaja koolitus (eesti keeles) – 4,5 TP (alates 05.02.2018 toimuvatel koolitustel)
  2. Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe (eesti, vene keeles) – 5,7 TP (alates 06.02.2018 toimuvatel koolitusel)
  3. Klassikaline projektijuhtimine. Kaasaegsed ehitusmeetodid. – 39,4 TP (alates 05.11.2019)

Juunika Koolitus OÜ-le on väljastatud 17.04.2015  majandustegevusteade nr TRE000799 reisiettevõtjana tegutsemiseks (ajutiselt peatatud alates 1.4.2020).Salva Kindlustus AS-ga on sõlmitud tagatise kindlustusleping kehtivusega kuni 31.03.2020.Koolitusreise korraldatakse koostöös Germalo Reisid OÜ-ga (majandustegevusteade nr  TRE000227).

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.