Sihtgrupp

Toitlustus-, toidutootmis- ja toidukaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, müüjad, teenindajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid jt töötajad, kes puutuvad kokku toiduga. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Eesmärk

Tegemist on iseseisva õppija koolitusega, kus osaleja töötab õppematerjali iseseisvalt läbi. Koolitust on võimalik läbida eesti keeles ja vene keeles. Veebikoolitust saab vaadata 30 päeva jooksul. Peale arve tasumist saab koolitust läbida kahel viisil: 1. Koolitusmaterjalid on kättesaadavad e-koolituste keskkonnas, ka testi tegemine käib elektrooniliselt. 2. Koolitusmaterjalid saadame e-postiga. Pärast arve tasumist saadame konspekti ja testi (pdf formaadis) märgitud e-posti aadressile. Testid saab tagasi saata posti teel või e-posti aadressile koolitus@juunika.ee. Osaleja töötab materjalid läbi ning täidab testi. Testi on võimalik täita 3 korda. Testi läbimise lävend on 80% õigeid vastuseid.

Käsitletavad teemad

 • Toiduhügieeni põhimõtted
 • Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
 • Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • Puhastamine ja desinfitseerimine
 • Kahjuritõrje
 • Isiklik hügieen
 • HACCP põhimõtted
 • Toitu käsitlevad õigusaktid
 • Toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab toiduhügieenialaste teadmiste vajalikkust toidukäitlemisel, arvestades sealjuures erinevaid riskitegureid
 • Tunneb mikroorganismide liike ja nende paljunemist mõjutavaid tegureid
 • Teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid haiguste, toidumürgistuste ja -infektsioonide vältimiseks
 • Mõistab toidukäitleja vastutust ja kohustusi toidukäitlemisel ettevõttes

Tunnistus

Koolitus lõppeb (elektroonilise) teadmiste kontrolliga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

6 ak t

Hind sisaldab

Kirjalik õppematerjal iseseisvaks läbitöötamiseks, elektrooniline tunnistus

E-koolituse pakett

E-koolitus

Tunnistus

Koolitus lõppeb (elektroonilise) teadmiste kontrolliga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

6 ak t

Hind sisaldab

Kirjalik õppematerjal iseseisvaks läbitöötamiseks, elektrooniline tunnistus

Testimonials