Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus

Tuleohtuse koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral ja vajadusel läbi viia evakuatsioon.

Tuleohutuse koolituse sihtrühmaks on enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud (ettevõtte/hoone omanik, majandusjuhatajad, haldusjuhid, tehnika-ja tootmisjuhid, inimeste ohualast väljaviimise ja päästetööde tegemise eest vastutavad töötajad jt), kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine ning evakuatsiooni läbiviimine.

Meie tuleohutuse koolituste toimumisajad:

PS! Tuleohutuse koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral kirjutage palun koolitus@juunika.ee või täitke vorm meie kodulehel siin. 

PS! Alates 01.01.2014 on enesekontrolli aruandlusperiood vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Tuleohutuse koolitusel käsitletavad teemad:

1) Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
 • -Reguleerivad õigusaktid
 • -Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
 • -Aruande sisu
2) Tulekahjude tekkepõhjused
 • -Riskide ja ohtude hindamine
 • -Tulekahjude ennetamine
 • -Tagajärgede ennetamine
3) Tuleohutuse korraldamine
 • -Vastutavate isikute määramise võimalused
 • -Seadusandlusest tulenevad kohustused
 • -Kohustuslik dokumentatsioon NB! Uus nõue - operatiivkaardi koostamise nõuded
4) Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine
 • -Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
 • - Kandekonstruktsioonide tulepüsivus
 • -Põlevmaterjalide ladustamine
 • -Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine
5) Tuleohutuspaigaldiste hooldatuse korraldamine
 • -Erinevad paigaldised
 • -Omaniku/valdaja kohustused
 • -Hooldaja kohustused
6) Tuleohutuskoolitused
 • -Erinevad kohustuslikud koolitused
 • -Läbiviimise nõuded
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
3. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
4. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
5. Tööohutusalased juhendamised
 
Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.

 Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Tuleohutuse koolitus, tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus, tulekustuti kasutamine, evakuatsiooniõppus. Juunika Koolitus