Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Toiduhügieeni koolituse sihtrühmaks on toitlustus-, toidutootmis- ja toidukaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, müüjad, teenindajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetajaabid jt töötajad, kes puutuvad kokku toiduga.

Meie toiduhügieeni koolituste toimumisajad 2020. a II poolaastal:
E-KOOLITUS: Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale (eesti ja vene keeles) - järelvaadatav 24/7

PS!
Toiduhügieeni koolitust (6 ak h, 24 ak h) on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral kirjutage palun koolitus@juunika.ee või täitke vorm meie kodulehel siin. 

Toiduhügieeni koolitusel käsitletavad teemad:

 • toiduhügieeni põhimõtted
 • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
 • toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
 • käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • puhastamine ja desinfitseerimine
 • kahjuritõrje
 • isiklik hügieen
 • HACCP põhimõtted
 • toitu käsitlevad õigusaktid
 • toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele

Toiduhügieeni koolituse läbimisel osaleja:

 • mõistab toiduhügieenialaste teadmiste vajalikkust toidukäitlemisel,  arvestades sealjuures erinevaid riskitegureid
 • tunneb mikroorganismide liike ja nende paljunemist mõjutavaid tegureid
 • teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid haiguste, toidumürgistuste ja -infektsioonide vältimiseks
 • arvestab isikliku ja üldhügieeni reegleid toidukäitlemisel lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast
 • tunneb enesekontrolli põhimõtteid ja toitu käsitlevaid õigusakte ning arvestab oma töös nendega
 • mõistab toidukäitleja vastutust ja kohustusi toidukäitlemisel ettevõttes

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale. Juunika Koolitus