Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Toiduhügieeni koolituse sihtrühmaks on toitlustus-, toidutootmis- ja toidukaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, müüjad, teenindajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid jt töötajad, kes puutuvad kokku toiduga.

Meie toiduhügieeni koolituste toimumisajad 2020. aasta I poolaastal:
E-KOOLITUS: Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale (eesti ja vene keeles)
27.02.2020, Tartu Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale
12.05.2020, Tallinn Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale
13.05.2020, Tallinn Oбучение гигиене питания (Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale)
13.05.2020, Tartu Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

Toiduhügieeni koolitusel käsitletavad teemad:

 • • toiduhügieeni põhimõtted
 • • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
 • • toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • • toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
 • • käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • • puhastamine ja desinfitseerimine
 • • kahjuritõrje
 • • isiklik hügieen
 • • HACCP põhimõtted
 • • toitu käsitlevad õigusaktid
 • • toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele

Toiduhügieeni koolituse läbimisel osaleja:

 • - mõistab toiduhügieenialaste teadmiste vajalikkust toidukäitlemisel,  arvestades sealjuures erinevaid riskitegureid
 • - tunneb mikroorganismide liike ja nende paljunemist mõjutavaid tegureid
 • - teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid haiguste, toidumürgistuste ja -infektsioonide vältimiseks
 • - arvestab isikliku ja üldhügieeni reegleid toidukäitlemisel lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast
 • - tunneb enesekontrolli põhimõtteid ja toitu käsitlevaid õigusakte ning arvestab oma töös nendega
 • - mõistab toidukäitleja vastutust ja kohustusi toidukäitlemisel ettevõttes

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale. Juunika Koolitus