Lektorid: Ülle Sahk
Eesti keeles
Online koolitus
28.06.2024
kell 09:00 - 17:00

Sihtgrupp

Soomes, Rootsis, Norras, Taanis töötavad või sinna tööle siirduvad töötajad (näiteks ehitajad, autojuhid, koristajad, keevitajad jt)

Koolituse edukas läbimine on tihti eelduseks peamiselt Soome ja ka teistesse Põhjamaade ettevõtetesse tööle kandideerimisel.

Eesmärk

Anda ülevaade Soomes ja teistes Põhjamaades kehtivatest töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdedest ning ühisele töökohale omastest ohtudest.

Käsitletavad teemad

  • Ühine tööpaik: ohutus, tellija/teenuse osutaja tehtav valik, lepingu koostamine, tellija, teenuse osutaja, renditöö, riskianalüüs, töökaitsega seotud vastutused, tööandja vastutus ja kohustused, ühise tööpaiga töökaitse organisatsioon, töötervishoid.
  • Ühine ohutus: põhimõte null ohutusest, majanduslikud mõjud, riskijuhtimine, koormustegurid.
  • Tutvustuse läbiviimine ühises tööpaigas, tutvustusprogrammi sisu.
  • Turvaline tööpäev: töövahendite ja masinate ning seadmete kasutamine, tõstetööd, töötamine objektil, kus on kukkumisoht, töötamine suletud ja kitsas ruumis, kemikaalidest lähtuva ohu arvestamine, muud eritööd, tööpäeva lõpetamine ühises tööpaigas.
  • Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral, tegutsemine häireolukorras, hädaabikõne, gaasioht.

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Teab Põhjamaades töötades oma õigusi, kohustusi ja vastutust
  • Tunneb Põhjamaade tööohutusalast seadusandlust ja oskab neid rakendada
  • Teab, kuidas ohtusid ennetada
  • Tunneb ära ühisel töömaal esineda võivad ohud
  • Oskab valida ohutud töövõtted

Tunnistus

Koolituspäeva lõpus sooritavad osalejad kirjalikult valikvastustega testi. Peale koolituse läbimist ja testi sooritamist väljastatakse elektrooniline tunnistus, mis annab õiguse koheselt alustada tööga ning kehtib üks kuu. Edukalt koolituse läbinule väljastatakse plastikust tööohutuskaart (työturvallisuuskortti), mis kehtib 5 aastat. Lisaks registreeritakse koolituse läbinu Soome Tööohutuskeskuses (Työturvalisuuskeskus). Soome tööohutuskaart (työturvallisuuskortti) jõuab Soome Tööohutuskeskusest Eestisse 3-4 nädala jooksul peale kaartide tellimist. Kaartide saabumisel saadetakse kaart koolitusel osalenule lihtpostikirjana.

Koolituse kestus

Loeng 7 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne teooriakoolitus, õppematerjalid ja plastikust tööohutuskaart (työturvallisuuskortti).

Soome tööohutuskaart (nn roheline kaart ehk työturvallisuuskortti) on Soomes väljatöötatud riiklik meede tööohutuse edendamiseks.

Tagasiside